شماره امروز: ۵۴۷

نشست هفت گروه صنعتی جهان در فرانسه آغاز شد

چهل‌وپنجمین نشست سران کشورهای عضو گروه۷ به ریاست فرانسه از شنبه به مدت سه روز در شهر بیاریتز واقع در جنوب غربی این…

بیشتر