شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیر هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: ۹ درصد از GNP کشور به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد که ۷۰ درصد آن در بیمارستان‌ها هزینه می‌شود

مدیر هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: ۹ درصد از GNP کشور به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد که ۷۰ درصد آن در بیمارستان‌ها هزینه می‌شود که در مقایسه با سایر کشورهای جهان سهم بالایی است.  جلال سعیدپور افزود: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و محدودیت‌های تأمین منابع، یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در اداره بیمارستان‌ها استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود و کاهش هزینه‌های غیر‌ضروری است. گرچه در اقتصاد درمان در بخش دولتی نگاه سودجویانه مطرح نیست ولی به عنوان یک تکلیف شرعی و قانونی باید تا جایی که می‌توانیم در مدیریت بهینه منابع و مصارف بکوشیم. مدیر هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد دانشگاه علوم پزشکی تهران، با ارایه گزارشی تحلیلی از وضعیت اقتصاد درمان مجتمع بیمارستانی یاس، گفت: تحلیلی از عملکرد هر یک از مراکز درمانی تابعه به تفکیک و در مقایسه با عملکرد کل دانشگاه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ در اداره اقتصاد درمان معاونت درمان بر مبنای نمودار پابن لاسو انجام شده که طی جلساتی در اختیار مسوولان بیمارستان‌ها قرار می‌گیرد تا پس از تفسیر دقیق هر یک از شاخص‌ها (وضعیت عملکرد تخت‌های بیمارستانی، ثبت اسناد در سامانه سپاس، تبادل اسناد الکترونیک، اعمال جراحی گلوبال در هر بیمارستان برای بهبود مدیریت منابع و مصارف مراکز خود از آن استفاده کنند. در این مسیر ما نیز در ستاد معاونت درمان دانشگاه در کنار مسوولان بیمارستان‌ها هستیم و هر کمکی بتوانیم انجام می‌دهیم. وی در ادامه با اشاره به ضرردهی اعمال جراحی گلوبال طبق مطالعه انجام شده، افزود: اگر بیمارستان را به یک مجموعه زیانده دربیاوریم خدمات رسانی به بیماران مختل می‌شود. بخشی از این زیان‌دهی از انجام خدمات غیر‌ضروری به بیمارستان‌ها تحمیل می‌شود که با توجه مسوولان مراکز و بازنگری فرآیندها قابل اصلاح است. بخشی هم به ماهیت قانون‌گذاری این اعمال است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران