شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون کل وزارت بهداشت وضعیت پرداخت از جیب مردم به ازای دریافت خدمات درمانی را تشریح کرد و گفت:

معاون کل وزارت بهداشت وضعیت پرداخت از جیب مردم به ازای دریافت خدمات درمانی را تشریح کرد و گفت: در سال ۱۳۹۷ هر ایرانی برای دریافت خدمات درمانی ۶۷۴ هزار تومان از جیب پرداخت کرده است.

ایرج حریرچی با اشاره به وضعیت پرداخت از جیب مردم به ازای دریافت خدمات درمانی، گفت: در سال ۱۳۹۷ هر ایرانی برای دریافت خدمات درمانی ۶۷۴ هزار تومان از جیب پرداخت کرده است.

او با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده ۵.۴۵ درصد از هزینه‌های مصرفی هر خانوار ایرانی مربوط به هزینه‌های بهداشتی- درمانی در سال ۱۳۹۷ بوده است، به ایسنا گفت: هزینه‌های دارویی با ۲۸.۵ درصد و هزینه‌های دندانپزشکی با ۲۲.۷ درصد رتبه اول و دوم را در هزینه‌های درمانی خانوار به خود اختصاص داده‌اند. همچنین هزینه‌های بستری و تشخیصی شامل آزمایشگاه، رادیولوژی و... در رتبه‌های بعدی هزینه‌های درمانی خانوارهای ایرانی در سال گذشته قرار دارند. معاون کل وزارت بهداشت همچنین گفت: پنجک پنجم (۲۰ درصد برخوردار جامعه) با سرانه یک میلیون و ۹۶۶ هزار تومان، ۱۶.۷ برابر پنجک اول (۲۰ درصد فقیر) با سرانه ۱۱۷ هزار تومان، از جیب برای دریافت خدمات درمانی در سال ۹۷ پرداخت کرده‌اند.

او درباره علت اختلاف زیاد پرداختی از جیب در اقشار با درآمد بالا به نسبت اقشار فقیر و کم درآمد به ایسنا گفت: با توجه به بهره‌مندی تقریبا یکسان افراد جامعه از اکثر خدمات درمانی، علت این اختلاف زیاد در پرداختی از جیب، استفاده اقشار برخوردار از خدمات بخش خصوصی با تعرفه بالاتر است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران