شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ضمن مخالفت با فروش اموال سازمان برای پرداخت بدهی‌ها گفت: دولت بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت را پرداخت کند.

رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ضمن مخالفت با فروش اموال سازمان برای پرداخت بدهی‌ها گفت: دولت بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت را پرداخت کند.

علی دهقان کیا در مورد قرار داد سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت افزود: قرار دادی میان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با وزیر بهداشت مبنی بر تهاتر دو طرفه بدهی‌های تامین اجتماعی به مراکز طرف قرار داد این وزارتخانه و همچنین بدهی‌های بیمه سلامت به سازمان تامین اجتماعی منعقد شده و گویا قرار است پرداخت بدهی‌ها به روز انجام شود.اطلاعی از جزییات این قرار داد نداریم و منتظریم ببینیم پرداخت بدهی‌ها به چه صورتی انجام می‌شود. رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به مهر گفت: گفته شده این قرار داد دو طرفه است اما ظاهرا یک طرفه است چون وقتی دولت ۲۵۰ هزار میلیارد به تامین اجتماعی بدهکار است بنابراین وزارت بهداشت یعنی دولت می‌تواند بخشی از این بدهی‌ها را تقبل و تهاتر کند.

وی با اشاره به اینکه پرداخت بدهی در صورت فروش اموال سازمان تامین اجتماعی به ضرر بازنشستگان و کارگران خواهد شد، افزود: چنانچه سازمان تامین اجتماعی بخواهد با فروش بخشی از اموال سازمان بدهی وزارت بهداشت را پرداخت کند در این صورت با مخالفت بازنشستگان روبه‌رو می‌شود چرا که اموال سازمان متعلق به بازنشستگان و کارگران است و تامین اجتماعی اجازه این کار را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی ماهیانه بابت ۲۶ خدمتی که دولت بر دوش آن گذاشته  ۳۲۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌کند، گفت: حتی اگر دولت نخواهد بدهی به وزارت بهداشت را از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تقبل کند حداقل از ۳۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت یا تهاتر کند چرا که این مبلغ باری اضافی بر دوش تامین اجتماعی است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران