شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر‌ایرانی، سال‌ها به معضلی برای این افراد تبدیل شده بود.

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر‌ایرانی، سال‌ها به معضلی برای این افراد تبدیل شده بود. کودکان این زنان ایرانی، گرچه از مادری ایرانی و در ایران متولد شده بودند، اما شناسنامه و تابعیت ایرانی نداشتند. کودکان بی‌شناسنامه‌ای که تا همین چند سال پیش حتی برای تحصیل و درمان هم با مشکلات جدی رو به رو بودند و تازه مدتی بود که برای تحصیل، سخت‌گیری‌های گذشته در موردشان اعمال نمی‌شد. اما آنها همچنان فاقد هویت ایرانی و شناسنامه بودند.

اردیبهشت امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزییات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی و در نتیجه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی را تصویب کردند.

در این جلسه، ۲۱۳ نماینده شرکت داشتند که از این شمار ۱۷۹ نماینده به لایحه رای مثبت دادند، ۲۱ نفر نیز با آن مخالفت کردند. در ماده واحده طرح تصویب شده آمده است که «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام خورشیدی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آیند».

این شهروندان در صورت عدم تقاضای مادر، خود «می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند». در این ماده واحده گفته شده «پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام کند».

مجلس چند روز قبل از این، کلیات لایحه اصلاح قانون مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرده بود.

اما با تصویب جزییات این لایحه، مصوبه به شورای نگهبان رفت که با ایرادات شورای نگهبان، دوباره به مجلس بازگشت.

پس از بازگشت لایحه به مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی مقرر کردند: فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به تابعیت ایران درمی‌آیند.

بر اساس این اصلاحیه فرزندان مذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

پیش از این در مصوبه مجلس مشکلات امنیتی فقط از سوی وزارت اطلاعات بررسی می‌شد که با ایراد شورای نگهبان و اصلاح مجلس بنا شد که مشکل امنیتی توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بررسی می‌شود. نیروی انتظامی مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر‌ایرانی درصورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اقدام کند.

با اصلاحات انجام شده در لایحه، مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان رسید و دیروز سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف ‎تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داد. عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت: لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف ‎تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، در شورای نگهبان مورد تایید واقع شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران