شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی ضمن تشریح علل حذف بیمه اعتیاد از ردیف بودجه امسال گفت:

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی ضمن تشریح علل حذف بیمه اعتیاد از ردیف بودجه امسال گفت: پیشنهاد ما در سازمان بهزیستی این بود که این بودجه به‌طور کامل حذف نشود، بلکه تبدیل به کمک هزینه درمان افراد بی‌بضاعت، در قالب «یارانه» و «یاری برگ» شود. مجید رضازاده با اشاره به اینکه از همان ابتدا که موضوع «بیمه اعتیاد» مطرح شد به نظر می‌رسید که رویکرد مناسبی برای رسیدگی به وضعیت معتادان است، به ایسنا گفت: اینکه درمان اعتیاد را به سمت بیمه شدن ببریم، حتی کسانی که به دنبال اعتیاد، بی‌بضاعت می‌شوند، نیز می‌توانند از آن استفاده کنند و مطمئن خواهیم بود که آنها می‌توانند از بیمه اعتیاد برای درمانشان استفاده کنند.    رضازاده با اشاره به اینکه به همین دلیل معمولاً قشر بی‌بضاعت نمی‌توانستند از بیمه درمان اعتیاد استفاده کنند و این ردیف بودجه حذف شد، گفت: پیشنهاد ما در سازمان بهزیستی این بود که این بودجه کامل حذف نشود، بلکه تبدیل به کمک برای درمان افراد بی‌بضاعت، در قالب یارانه و یاری برگ شود که الان هم بهزیستی سازوکار آن را دارد. وی با بیان اینکه به این ترتیب امکان گسترش درمان وجود داشت و نه تنها یارانه به افراد بی‌بضاعت می‌رسید بلکه مددکاری هم برای آنها انجام می‌شد، ادامه داد: اما این اتفاق نیفتاد، بلکه بودجه بیمه اعتیاد حذف شد و به درمان بی‌بضاعتان هم منتقل نشد. امیدواریم که اگر وضعیت بودجه بهتر شود برای بازگشت این پول اقدام کنند تا در این حوزه به افراد بی‌بضاعت کمک کنیم به طوری که سازمان بهزیستی بتواند مراکزی را تحت عنوان «مراکز ارزان قیمت درمان اعتیاد» گسترش دهد. با این کار تعداد معتادان متجاهر را نیز کاهش می‌دهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران