شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 138925 | |

ورزش و جوانان مهم‌ترین معضل ازدواج جوانان ۱۵ ساله و بیشتر را نداشتن شغل دایم با ۳۳ درصد، بیکاری با ۳۰.۳ درصد، وضع نامناسب مالی سرپرست با ۱۲.۷ درصد و مشکل تهیه مسکن با ۶.۲ درصد عنوان کرد.

ورزش و جوانان مهم‌ترین معضل ازدواج جوانان ۱۵ ساله و بیشتر را نداشتن شغل دایم با ۳۳ درصد، بیکاری با ۳۰.۳ درصد، وضع نامناسب مالی سرپرست با ۱۲.۷ درصد و مشکل تهیه مسکن با ۶.۲ درصد عنوان کرد.

امید محدث با اشاره به آخرین آمار سازمان برنامه و بودجه که در اختیار معاونت جوانان قرار گرفته است، گفت: بر اساس آخرین داده‌های حوزه جوانان، سرانه مطالعه کتاب غیر درسی افراد ۱۵ ساله و بیشتر هفت ساعت و ۴۱ دقیقه در ماه است که از این میزان سرانه ماهانه مطالعه قرآن و ادعیه، سه ساعت و هفت دقیقه بوده است.

او با بیان اینکه ۲۹.۹ درصد معادل ۱۵ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۸۴۱ نفر از افراد ۱۵ ساله و بیشتر که باسواد هستند، در ماه قبل از آمارگیری مذکور روزنامه مطالعه کردند، افزود: سرانه ماهانه مطالعه روزنامه افراد ۱۵ ساله و بیشتر یک ساعت و ۲۷ دقیقه بوده است. ۶۷.۸ درصد آنها نیز در زمان آمارگیری موسیقی گوش می‌کردند. سرانه هفتگی گوش کردن موسیقی از سوی این افراد ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه در روز بوده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه ۵۳ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر شامل ۳۱ میلیون ۹۷۸ هزار و ۹۱۰ نفر نیز عضو شبکه‌های اجتماعی هستند، اظهار کرد: سرانه حضور افراد ۱۵ ساله و بیشتر در شبکه‌های اجتماعی یک ساعت و چهار دقیقه در روز بوده است.

محدث درباره گرایش جوانان به استفاده از پوشاک داخلی و خارجی نیز تصریح کرد: برای ۵۸ درصد افراد اولویت خاصی بین پوشاک داخلی وخارجی وجود ندارد و اولویت ۳۴.۴ افراد ۱۵ ساله و بیشتر خرید پوشاک تولید داخلی و ۷.۶ نیز خرید پوشاک خارجی بوده است. او درباره مهم‌ترین معضل ازدواج جوانان را نیز از دیدگاه افراد ۱۵ ساله و بیشتر، گفت: مهم‌ترین معضل ازدواج جوانان به ترتیب نداشتن شغل دایم با ۳۳ درصد، بیکاری با ۳۰.۳ درصد، وضع نامناسب مالی سرپرست با ۱۲.۷ درصد و مشکل تهیه مسکن با ۶.۲ درصد و سایر معضلات با ۱۷.۸ درصد بوده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران