شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 133379 | |

برخی بیمارستان‌های خصوصی خدمات مناسب‌تری ارایه می‌دهند و از طرفی، بعضی از بیمارستان‌های دولتی امکانات و تجهیزات جدیدتری دارند.

برخی بیمارستان‌های خصوصی خدمات مناسب‌تری ارایه می‌دهند و از طرفی، بعضی از بیمارستان‌های دولتی امکانات و تجهیزات جدیدتری دارند. اما برخی پزشکان با توجه به اینکه در بیمارستان‌های خصوصی پول بیشتری دریافت می‌کنند، بیماران را به بهانه خدمات بهتر در این بیمارستان‌ها، به بخش خصوصی می‌برند.

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کشاندن بیمار با وعده خدمات بهتر به بیمارستان خصوصی توسط پزشک صحیح نیست، گفت: هزینه بیمارستان‌های خصوصی سرسام‌آور است و سنخیتی با جیب اقتصادی مردم ندارد. راضی نوری درباره وضعیت بیمارستان خصوصی در کشور، به خانه ملت گفت: مساله درمان در بیمارستان‌های دولتی، روند مناسبی دارد اما مساله بهداشت ودرمان یکی از دغدغه‌هایی است که بیمار تنها باید فکردرمانش باشدو به فکر دغدغه‌های دیگردرحوزه درمان نباشد. نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تقویت بیمه‌های تکمیلی برای استفاده از خدمات اصولی در حیطه بهداشت ودرمان جزضروریات است که باید مدنظر قرار بگیرد بطور مثال کشور کوبا با توجه به مشکلاتی که در زمینه تحریم از سوی امریکا با آن روبرو است اما حوزه بهداشت ودرمان را با حمایتهای دولتی پوشش می‌دهد و این امر نشان از برنامه‌ریزی فراگیر دولت دارد. او ادامه داد: پزشک نبایدبه بیماران گوش زدکندکه در بیمارستان خصوصی خدمات بالاتری ارایه می‌دهند زیرا این امر فشارهای اقتصادی بر خانواده وارد می‌کند و این در حالی است که دولت می‌بایست از بودجه‌های یارانه‌ای به داد طبقه متوسط جامعه در حوزه درمان برسد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآورشد: هزینه اقتصادی بیمارستان‌های خصوصی سرسام‌آور است و سنخیتی با جیب اقتصادی مردم ندارد و این امر بطور حتم مردم را وارد فشار اقتصادی می‌کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران