شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص توسعه تخت‌های بیمارستانی گفت: درحال حاضر میانگین تخت‌های بیمارستانی در پایتخت 2.5تخت به ازای ۱۰۰۰نفر است بنابراین توزیع این تخت‌ها متوازن نیست.

مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص توسعه تخت‌های بیمارستانی گفت: درحال حاضر میانگین تخت‌های بیمارستانی در پایتخت 2.5تخت به ازای ۱۰۰۰نفر است بنابراین توزیع این تخت‌ها متوازن نیست.

علی ماهر درباره شاخص‌های تخت بیمارستانی نسبت به جمعیت در دنیا گفت: در کشورهای توسعه یافته از شاخص 1.5تخت به ازای ۱۰۰۰نفر جمعیت تا ۱۶تخت به ازای ۱۰۰۰نفر جمعیت متفاوت است بنابراین نمی‌توان نرم خاصی را برای دنیا در نظر گرفت و شاخص تخت به عواملی چون جمعیت، هرم سنی، فواصل جغرافیایی و وضعیت فرهنگی جامعه مربوط است. به طور میانگین در کشورهای درحال توسعه نیز شاخص تخت حدود 4تخت به ازای ۱۰۰۰نفر جمعیت است و در منطقه مدیترانه شرقی و شمال آفریقا حدود 2.2تخت به ازای ۱۰۰۰نفر جمعیت وجود دارد.

وی درباره وضعیت ایران در این حوزه افزود: در ایران اکنون 1.7تخت به ازای ۱۰۰۰نفر جمعیت وجود دارد. چشم‌اندازی که برای ۱۴۰۴ داریم، 2.62تخت به ازای ۱۰۰۰نفر جمعیت برای کل کشور است که مساوی با شاخص فعلی کشورهای ترکیه و لبنان خواهد بود. البته دنیا به سمت افزایش تخت بیمارستانی در حرکت نیست بلکه به سمت خدمات سرپایی و روزانه می‌رود.

ماهر درباره وضعیت شاخص تخت‌های تهران نیز گفت: درحال حاضر میانگین تخت‌های بیمارستانی در پایتخت 2.5تخت به ازای ۱۰۰۰نفر است اما اصلا این تخت‌ها به صورت متوازن توزیع نشده است. این وضعیت در کل کشور نیز به همین گونه است. وی ادامه داد: در ایران با وجود آنکه میانگین تخت‌ها 1.7 در ازای ۱۰۰۰نفر است اما در برخی شهرها 6 تخت برای ۱۰۰۰نفر در اختیار دارند. شهرهایی نیز وجود دارند که کمتر از نیم درصد تخت به ازای هزار نفر در اختیار دارند.

ماهر که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد با بیان اینکه در تهران عدم توازن و توزیع مناسب تخت‌های بیمارستانی بسیار زیاد است، گفت: مناطقی در تهران وجود دارد که میانگین تخت‌های بیمارستانی نزدیک به صفر است. یعنی هیچ تختی ندارند اما چند منطقه وجود دارد که بالای ۲۰تخت به ازای ۱۰۰۰نفر جمعیت در اختیار دارند و این نشان از عدم توازن در توزیع تخت‌های بیمارستانی است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران