شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 112387 | |

چند ماهی می‌شود که طرح جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و خیابان اجرایی می‌شود اما بهزیستی، پس از یکی دو روز نگهداری این کودکان آنها را تحویل خانواده‌هایشان می‌دهد؛ خانواده‌هایی که به هر دلیل، دوباره کودک را به همان چرخه قبل برمی‌گردانند.

چند ماهی می‌شود که طرح جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و خیابان اجرایی می‌شود اما بهزیستی، پس از یکی دو روز نگهداری این کودکان آنها را تحویل خانواده‌هایشان می‌دهد؛ خانواده‌هایی که به هر دلیل، دوباره کودک را به همان چرخه قبل برمی‌گردانند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره آخرین وضعیت کودکان کار و خیابان که در طرح اخیر ساماندهی در مجتمع‌ها و مراکز بهزیستی، ساماندهی شدند، گفت: در این طرح در مجموع 360 کودک شناسایی شدند که برنامه‌های مختلفی برای آنها انجام شد یا در دست اقدام است. حبیب‌الله مسعودی فرید در پاسخ به این سئوال که کودکانی که در طرح اخیر ساماندهی کودکان کار و خیابان جمع‌آوری شدند، در چه وضعیتی هستند، افزود: 70 درصد کودکان شناسایی شده در این طرح، غیرایرانی بودند که امور آنان را با اداره اتباع هماهنگی کردیم و به آنها ارجاع داده شدند.

او اظهار کرد: تمام این کودکان، حتی آنهایی که جزو اتباع بیگانه بودند، پدر و مادر داشتند و فقط سه نفر آنان پدر و مادر نداشتند که در مراکز شبانه روزی بهزیستی اسکان یافتند. وی ادامه داد: در مورد کودکان کار و خیابان غیرایرانی، والدین همه آنان آمدند و کودکان غیرایرانی خود را بردند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره وضعیت کودکان ایرانی در این طرح نیز به ایرنا گفت: قرار است برای کودکان ایرانی در این طرح، برنامه‌های توانمندسازی اجرا کنیم و سیاست ما این است که تا حدامکان از خانواده نیازمند این کودکان، حمایت کنیم اما جایی که خانواده یا مراقب کودک از او سوءاستفاده کرده و کودک را استثمار کند، آنجا بطور قطع مداخلات خاص خود را برای آنها خواهیم داشت. مسعودی فرید تاکید کرد: سیاست اصلی بهزیستی و وزارت رفاه و وزارت کشور در مورد کودکان کار و خیابان این است که براساس آیین نامه ساماندهی کودکان خیابان عمل کنیم.

او یادآور شد: مسوولیت شورای عالی کودک برعهده وزارت رفاه و محوریت کار با بهزیستی است که البته دستگاه‌های دیگر نیز طبق تاکید برنامه ششم توسعه باید همکاری کنند. طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان در ماه‌های اخیر موجب اعتراض بسیاری از دست‌اندرکاران فعال حوزه کودک شد چنانکه نشست‌های مختلفی از جمله نشست «ساماندهی کودکان کار و خیابان، دستگیری یا جذب» با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی برگزار شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران