شماره امروز: ۵۴۷

حسن روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری:

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها، دیروز با حضور حسن روحانی، رییس‌جمهوری و وزرای علوم و بهداشت

بیشتر