شماره امروز: ۵۴۷

کلان‌شهر تهران، تاکنون سایت مخصوص دفع پسماندهای ویژه بیمارستانی نداشته است

28 درصد پسماندهای پزشکی کشور در پایتخت و شهرهای اطراف آن تولید می‌شود

بیشتر