شماره امروز: ۵۴۷

سنگینی دروس و حافظه‌محوری، دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان را با چالش مواجه کرده است

حجم دروس در نظام آموزشی ایران بالا است. دانش‌آموزان با کتاب‌های حجیم و دروس مختلفی سر و کار دارند که با توجه به سنگینی…

بیشتر