شماره امروز: ۵۴۷

| | |

دراین روز‌ها که خبر سیرصعودی شیوع بیماری کرونا در ایران در صدر خبر‌های خبرگزاری‌ها و رسانه‌های گروهی قرار گرفته و مسوولان و کادر درمانی کشور را چنان با مشکل کمبود جا،

احمد آزادمرد|عضو اتاق بازرگانی ایران|

 دراین روز‌ها که خبر سیرصعودی شیوع بیماری کرونا در ایران در صدر خبر‌های خبرگزاری‌ها و رسانه‌های گروهی قرار گرفته و مسوولان و کادر درمانی کشور را چنان با مشکل کمبود جا، نیروی متخصص و تخت بیمارستانی برای بستری کردن بیماران مبتلا به بیماری کرونا روبه رو کرده ناگزیر برای رفع این معضل بزرگ دست استمداد به سوی مروم دراز کردند تا جایی که می‌توانند به هموطنان گرفتار در چنگال این ویروس کشنده کمک کنند. این تقاضا و این اعلام نیاز مربوط به زمانی‌است که هنوز این بیماری همه گیر نشده بود. اینک با عنایت به سرعت شیوع بیماری کرونا و محدودیت امکانات درمانی جادارد آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت که الحق تمامی توان خود را در راه کنترل ویروس کرونا به‌کار بسته واز هیچ کوششی فروگذار نخواهد کردبه‌ منظور ماندن مردم در منازل در طرح غربالگری خود تجدید نظرکند ودرهر محله‌ای چند نفر کارشناس در راس یک پزشک متخصص مستقر نماید و به مردم محل اطلاع‌رسانی کنند که در منازل باقی بمانند و در صورت نیاز به دکتر با یک تلفن پزشک متخصص در منزل آنان حاضر خواهد شد و در همان محل به درمان بیمار آنان خواهند پرداخت و با آموزش‌های لازم مراقبت و پرستاری از بیمار را با نظارت تیم پزشکی محل به خود اعضای خانواده خواهند سپرد موجب خواهد شد که اگر فردی از افراد خانواده مبتلا به بیماری کرونا شد در منزل باقی بماند و از سویی نیز اعضای خانواده در محل تحت نظر وکنترل خود به خود گروه پزشکی در محل هستند و ماندن اجباری آنان در منزل برای مراقبت بیشتر از عزیزشان از شیوع و سرایت بیماری به‌دیگران جلوگیری می‌شود و افزون بر آن از تعداد مراجعان به مراکز درمانی کاسته می‌شود و از همه مهم‌تر اینکه می‌توان به هرخانه با دید یک بیمارستان کوچک خودگردان آماده به‌خدمت با کادر پرستاری افتخاری و دلسوز نگریست و از دغدغه کمبود جا و کادر درمان کاست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران