شماره امروز: ۵۴۷

داده‌های فصلی سازمان «یونیدو» نشان می‌دهد

| | |

ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، رشد تولید صنعتی جهانی از سال 2018 در حال کاهش است

تعادل | گروه صنعت |

ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، رشد تولید صنعتی جهانی از سال 2018 در حال کاهش است و این روند در سه ماهه سوم سال 2019 نیز ادامه داشته است. رشد تولیدات صنعتی جهان در فصل سوم سال 2019 نسبت به فصل مشابه سال قبل به 1.2 درصد کاهش یافته که نسبت به رقم مشابه در فصل قبل حدود 0.3 واحد درصد افزایش یافته است. در مدت مذکور چین با 5.1 درصد، کشورهای درحال توسعه و نوظهور با 0.2 درصد افزایش تولیدات صنعتی و کشورهای توسعه‌یافته صنعتی با افت 0.7 درصد کاهش تولیدات صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو شده‌اند.گزارش حاضر با استفاده از اطلاعات فصلی سازمان یونیدو، به بررسی رشد تولیدات صنعتی به تفکیک گروه‌های کشوری و کالایی می‌پردازد.

    وضعیت تولید صنعتی جهان

 براساس آمارها، تولید صنعتی جهانی از سال 2018 در حال کاهش است و این روند در سه ماهه سوم سال 2019 نیز ادامه داشته است. رشد تولیدات صنعتی جهان در فصل سوم سال 2019 نسبت به فصل مشابه سال قبل به 1.2 درصد کاهش یافته که این کاهش در ادامه رشد 1.5 درصدی در فصل دوم و 2.5 درصدی در فصل اول سال 2019 آمده است. کاهش کنونی در وهله اول ناشی از تعرفه‌ها و تنش ‌های تجاری بین اقتصادهای امریکا، چین و اروپا ا ست. این روند کاهشی تولید، تمام مناطق و گروه‌های کشوری را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بیشترین کاهش رشد تولیدات صنعتی جهان در کشورهای «آلمان، ژاپن و امریکا» بوده و اثر آن در «هند، مکزیک و ترکیه» نیز مشاهده شده است. کاهش رشد تولید صنعتی جهان -که موتور رشد اقتصادی کشورها است- تهدیدی جدی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار 2030 خواهد بود .

براساس آمار منتشر شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، بازر روند رشد فصلی تولیدات صنعتی جهان از فصل دوم سال 2018 تا فصل سوم 2019 نشان از این دارد که روند فصلی رشد تولیدات صنعتی جهان طی سال‌های 2018 تا فصل سوم 2019 نشان می‌دهد که سرعت افزایش تولید صنعتی جهان در حال کاهش است؛ به‌طوری که از 4.2 درصد در فصل اول 2018 به 1.2 درصد در فصل سوم 2019 رسیده است.

همچنین رشد تولیدات صنعتی جهان در فصل سوم 2019 نسبت به فصل سوم سال 2018 برابر با 1.2 درصد بوده که نسبت به رشد آن در فصل دوم 2019 حدود 0.3 واحد درصد کاهش داشته است.

در کشورهای در حال توسعه و نوظهور رشد تولیدات صنعتی در فصل سوم 2019 نسبت به فصل سوم سال ۲۰۱۸، برابر با 0.2 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه در فصل دوم 2019 با کاهش 0.7 واحد درصدی مواجه شده است.

از سوی دیگر، بررسی تولید صنعتی اقتصادهای توسعه یافته طی سال‌های 2018 تا فصل سوم 2019 نشان می‌دهد رشد تولیدات صنعتی این کشورها نسبت به مدت مشابه سال قبل همواره در حال کاهش بوده؛ به‌طوری‌که در فصل سوم 2019 به کمترین میزان خود رسیده است. رشد تولیدات صنعتی این کشورها در فصول دوم و سوم سال 2019 به ترتیب به منفی 0.5 درصد و منفی 0.7 درصد رسیده است.

مطابق بررسی‌های صورت گرفته، رشد تولیدات صنعتی چین به عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده صنعتی جهان، از فصل دوم 2019 روندی کاهشی داشته و در فصل سوم 2019 به کمترین رشد خود نسبت به فصل مشابه سال 2018 (5.1 درصد) رسیده که نسبت به رقم مشابه فصل دوم سال 2019، برابر با 0.5 واحد درصد کاهش داشته است.

    ترکیب تولید صنعتی جهان

براساس این گزارش، سهم ارزش افزوده اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور، اقتصادهای توسعه یافته و اقتصاد چین از تولیدات صنعتی جهان در فصل سوم سال 2019 نشانگر این است که کشورهای صنعتی توسعه یافته حدود 63 درصد، چین حدود 19 درصد و کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی (جز چین) تقریباً 18 درصد از ارزش افزوده تولیدات صنعتی جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی جز چین، اقتصادهای نوظهور سهم حدود 16 درصدی از ارزش افزوده تولیدات صنعتی جهان را داشته و سهم سایر کشورهای در حال توسعه صنعتی نیز 1.5 درصد بوده است.

     رشد تولید صنعتی جهان به تفکیک گروه‌ها

 از سوی دیگر براساس این گزارش، بررسی روند فصلی تولیدات صنعتی در فصل سوم سال 2019 و مقایسه آن با فصل دوم سال 2019 بین گروه‌های کشوری نشان می‌دهد؛ رشد تولیدات صنعتی در گروه اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور در سه ماهه سوم سال 2019 کاهش یافته است. در میان کشورهای این گروه، رشد تولیدات صنعتی آسیا و اقیانوسیه در سه ماهه سوم سال 2019 نسبت به سایر کشورهای این گروه بالاتر و حدود 0.6 درصد افزایش داشته که این نرخ رشد در مقایسه با نرخ سه ماهه قبلی (1.6 درصد و 2.4 درصد در سه ماهه دوم و اول سال 2019) به ترتیب کاهش قابل توجهی داشته است. در میان کشورهای این گروه سه کشور سریلانکا، اندونزی و ویتنام به ترتیب با رشد 1.7 درصدی، 3.2 درصدی و 10.4 درصدی در تولیدات صنعتی خود مواجه شدند و کشورهای هند با کاهش 0.6- درصدی، تایلند با کاهش 4.4- درصدی، پاکستان با کاهش 5.5- درصدی و فیلیپین با کاهش 6.4- درصدی، عوامل اصلی کاهش‌دهنده این رشد مثبت بوده‌اند.

تولید صنعتی امریکای لاتین در فصل سوم 2019 با افت 0.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده که کشور آرژانتین با کاهش 5.2- درصدی در تولید صنعتی خود همچان دچار رکود شدید است. دو کشور بزرگ این منطقه «برزیل و مکزیک» مانند بسیاری دیگر از این کشورها، الگوهای رشد متفاوتی را نشان دادند. رشد تولیدات صنعتی برزیل 1.4 درصد کاهش یافت در حالی که رشد تولیدات صنعتی مکزیک با افزایش 0.7 درصدی مواجه شده است .در آفریقا نیز رشد تولیدات صنعتی در فصل سوم 2019 نسبت به فصل مشابه سال قبل، 06. درصد بوده است.کشورهای آفریقایی نیز روند متفاوتی داشتند، مصر، نیجریه و سنگال با افزایش رشد تولیدات صنعتی روبرو شدند در حالی که آفریقای جنوبی دچار کاهش 1.8 درصدی در رشد تولیدات صنعتی خود شد.

رشد تولیدات صنعتی در میان گروه کشورهای توسعه یافته صنعتی در فصل سوم سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی 07. درصد بوده که ناشی از کاهش 1 درصدی رشد تولیدات صنعتی در اروپا، کاهش 0.8- درصدی در شرق آسیا و کاهش 0.5- درصدی رشد در امریکای شمالی (پس از رشد 0.3 درصدی در فصل دوم 2019 نسبت به مدت مشابه سال قبل) بوده است. در اروپا رشد منفی تولیدات صنعتی ناشی از کاهش 4.4 درصدی آن در آلمان، 2 درصدی در ایتالیا، 1.5 درصدی در انگلستان و 0.4 درصدی در فرانسه بوده است. در مقابل بسیاری از کشورهای اروپایی نیز در فصل سوم 2019 نسبت به فصل مشابه سال 2018 دارای رشد مثبت در تولیدات صنعتی خود بودند.

رشد منفی تولیدات صنعتی امریکای شمالی ناشی از کاهش 0.5 درصدی تولید در ایالات متحده امریکا بوده است. در کشورهای شرق آسیا ژاپن مجددا با کاهش درصدی در رشد تولیدات صنعتی، سنگاپور با 2 درصد کاهش، کره جنوبی با ۱.۱ درصد، هنگ‌کنگ با کاهش 0.1 درصد و مالزی و تایوان به ترتیب با کاهش 3.4 درصدی و 0.9 درصدی، عوامل اصلی رشد منفی تولیدات صنعتی بوده‌اند..

    رشد تولید به تفکیک گروه‌های صنعتی

در فصل سوم سال 2019، تولید صنعتی جهان در حدود نیمی از کالاها (10 کالا) با رشد مثبت و در حدود نیمی دیگر (12 کالا) با رشد منفی همراه بوده است.

بیشترین رشد تولید صنعتی جهان در فصل سوم سال 2019 نسبت به فصل سوم 2018 به ترتیب مربوط به گروه «کامپیوتر، محصولات الکترونیکی و اپتیکی» با رشد 4.7 درصدی، «فلزات اساسی» با رشد 4.1 درصدی و «سایر تجهیزات حمل و نقل» با رشد 3.8 درصدی بوده است. کمترین رشد نیز مربوط به صنعت «تولیدات چوب جز مبلمان» با رشد 2.5- درصدی و «صنعت چاپ» با رشد منفی 1.9 درصدی بوده است.

در میان تولیدات صنعتی کشورهای در حال توسعه و نوظهور (جز چین) بیشترین کاهش رشد تولیدات صنعتی در فصل سوم 2019 نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به «تولیدات چوب» و «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» با کاهش به ترتیب 4.7 درصدی و 4.4 درصدی بوده در حالی که در اقتصادهای توسعه یافته بیشترین کاهش تولید در گروه «پوشاک» با حدود 10.5 درصد کاهش، «تجهیزات الکتریکی»با 3.6 درصد کاهش و «فلزات اساسی» با 3.5 درصد کاهش بوده است.

همچنین در کشورهای در حال توسعه و نوظهور (جز چین) در فصل سوم 2019 نسبت به مدت مشابه سال 2018، گروه‌های «پوشاک» و «چاپ» به ترتیب با 6.4 درصد و 5.2 درصد بیشترین رشد تولید را داشته‌اند. بیشترین رشد تولید در اقتصادهای توسعه یافته نیز مربوط به «سایر تجهیزات حمل و نقل» با رشد 2.8 درصد و «کامپیوتر، محصولات الکترونیکی و نوری» با افزایش 2.5 درصدی بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران