شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در قراردادهای بیع متقابل در حالی در وزارت نیرو برگزار شد

نحوه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در قراردادهای بیع متقابل در حالی در وزارت نیرو برگزار شد که این وزارتخانه باید با مراجعه به شورای اقتصاد درخواست تخصیص منابعی برای جبران تغییر نرخ ارز در این قراردادها را پیگیری کند.اکثر سرمایه‌گذاران بر این باور هستند که چون سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی عمدتا ارزی بوده عملا کارایی خود را برای سرمایه‌گذاران از دست داده و احداث بخش بخار نیروگاه‌ها را با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز از توجیه‌پذیری اقتصادی خارج کرده است. به گزارش فارس، برخی از نمایندگان شرکت‌های عضو سندیکا در جلسه‌ای با مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو که هفته آخر آبان ماه برگزار شد، موضوع «جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز در قراردادهای بیع متقابل» را مورد بررسی قرار دادند. در این جلسه راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد شد و مورد پیگیری قرار گرفت.اولویت اول اقدامات آن بود که با مراجعه به شورای اقتصاد درخواست تخصیص منابعی به منظور جبران اثرات تغییر شدید نرخ ارز در قراردادهای بیع متقابل توسط وزات نیرو مورد پیگیری قرار گیرد.به عنوان اولویت دوم، در چارچوب بخشنامه‌ای از شورای عالی فنی با عنوان «دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیما‌ن‌های ریالی فاقد تعدیل» مقرر شد، نهایت بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود در این بخشنامه در خصوص انجام تعدیل‌های لازم صورت گیرد و در مواردی که نیاز به تصریح بیشتر یا اصلاحاتی در مفاد این بخشنامه است پیشنهادهای مربوطه تهیه و در شورای عالی فنی پیگیری شود. اولویت سوم برای حل این مشکل نیز در صورت به نتیجه نرسیدن موارد مذکور تهیه مدلی مالی توسط وزارت نیرو با استناد به ماده 9 بخشنامه مذکور عنوان شد تا از طریق آن نحوه جبران آثار ناشی از تغییرات نرخ ارز پیش‌بینی و ابلاغ شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران