شماره امروز: ۵۴۷

وزارت صنعت آمار تولیدات سه گروه «صنعتی، معدنی و پتروشیمی» در 4 ماهه 97 را منتشر کرد

| کدخبر: 130735 | |

براساس آمار اعلامی وزارت صنعت که به تازگی منتشر شده، تا پایان چهار ماه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه سال 96،

تعادل|

براساس آمار اعلامی وزارت صنعت که به تازگی منتشر شده، تا پایان چهار ماه  نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه سال 96، از بین ۳۱ گروه کالای منتخب اساسی ۱۷ گروه با کاهش تولید روبرو شده‌اند که از میان گروه کالاهای منتخب صنعتی، تولید «کارتن»، «اتوبوس، مینی بوس و ون» و «روغن موتور و صنعتی تصفیه اول» شاهد بیشترین رشد بوده و این در حالی است که تولید «کمباین»، «سموم دفع آفات نباتی» و «ماشین لباسشویی»، بیشترین افت در تولید را در بازه زمانی مورد اشاره به خود اختصاص داده‌اند. در گروه کالاهای منتخب معدنی اما «کاتد مس»، «ظروف شیشه ای» و «سنگ آهن»، بیشترین افزایش در تولید و «چینی بهداشتی»، «سیمان» و «محصولات فولادی»، بیشترین افت در تولید را در بازه زمانی مورد اشاره شاهد بوده‌اند. در گروه محصولات منتخب پتروشیمی و شیمیایی نیز «پلی کربنات»، «اکریلونیتریل بوتادین استایرن» و «پلی استایرن»، بیشترین رشد در تولید و «اپوکسی رزین»، «پلی اتیلن» و «پلی پروپیلن»، بیشترین کاهش در تولید را در بازه زمانی مورد اشاره شاهد بوده‌اند. بر اساس آخرین آمار مربوط به تولید کالاهای منتخب صنعتی از مجموع ۳۱ گروه کالای صنعتی ۱۷ گروه کالایی در همین بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش تولید روبرو شده‌اند و در این بین ۱۳ گروه کالایی رشد تولید داشتند و یک گروه کالایی بدون تغییر عمل کرده است.

 آمار تولید محصولات صنعتی

جزییات آماری وزارت صنعت در بازه زمانی 4 ماه منتهی به تیر سال 1397 نشان می‌دهد، در بخش صنعت و در میان تولیدات منتخب، تولید «کارتن» بیشترین میزان رشد را در قیاس با مدت مشابه سال گذشته داشته است و از 125 هزار و 700 تن، به حدود 163 هزار و 800 تن رسیده و بنابراین، شاهد رشد 30.3 درصدی تولید بوده است. این البته در حالی است که تولید این محصول، در پایان تیر ماه، با افتی حدود 29.8 درصدی در قیاس با پایان خردادماه سال جاری رو به رو بوده است. پس از آن، تولید «اتوبوس، مینی بوس و ون» با رشد 29.8 درصدی در جایگاه دوم ایستاده است. تولید در این گروه، از 1123 دستگاه در چهارماه ابتدایی سال 1396، به حدود 1458 واحد در چهارماه ابتدایی سال جاری رسیده است. تولید «روغن موتور و صنعتی تصفیه اول»، سومین گروه تولیدی با بیشترین افزایش در میزان تولید در مقایسه میان چهار ماه ابتدایی سال جاری و چهارماه ابتدایی سال 1396 است. در این گروه، میزان تولید در چهارماه ابتدایی سال جاری به 175 هزار و 900 تن رسیده که در قیاس با تولید 137 هزار تنی در مدت مشابه سال گذشته، رشدی 28.4 درصدی را نشان می‌دهد.از دیگر سو اما تولید «کمباین» در چهارماه ابتدایی سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، شاهد بیشترین افت در میان گروه‌های مختلف تولیدی بوده است. تولید «کمباین» در این مدت از 245 دستگاه به 80 دستگاه رسیده و بنابراین افتی در حدود 67.3 درصد را شاهد بوده است. این در حالی است که تولید «سموم دفع آفات نباتی» نیز طی مدت مورد اشاره، از 16 هزار و 300 تن به حدود 12 هزار و 300 تن رسیده و بنابراین افتی در حدود 24.5 درصد را تجربه کرده است. تولید «ماشین لباسشویی» اما در چهارماه ابتدایی سال جاری از 230 هزار و 300 دستگاه به حدود 178 هزار و 600 دستگاه کاهش پیدا کرده و افتی 22.5 درصدی در تولید را از سر گذرانده است.

  وضعیت تولیدات معدنی

در بخش معدن و صنایع معدنی نیز «کاتد مس»، بیشترین میزان افزایش تولید را در چهارماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال 96 داشته است. میزان تولید «کاتد مس» در چهارماه ابتدایی سال گذشته 45 هزار و 800 تن بوده که در مدت زمان مشابه در سال جاری، به 74 هزار و 400 تن رسیده و افزایشی معادل 62.3 درصد را تجربه کرده است. دومین محصول معدنی منتخب با بیشترین میزان افزایش تولید، «ظروف شیشه ای» بوده که در چهارماه ابتدایی سال جاری 152 هزار و 700 تن داشته است، در حالی که تولید این محصول در مدت زمان مشابه در سال 1396، معادل 129 هزار و 900 تن بوده و از این نظر، حدود 17.6 درصد افزایش را شاهد بوده است. سومین محصول معدنی با بیشترین میزان افزایش در تولید «سنگ آهن» است که در چهارماه ابتدایی سال جاری، حدود 12.5 میلیون تن تولید داشته است، در حالی که تولید این محصول در مدت مشابه سال گذشته، حدود 11 میلیون تن بوده است. به این ترتیب، این محصول در بازه زمانی یاد شده، شاهد رشد 16.6 درصدی بوده است.

از دیگر سو اما در چهارماه ابتدایی سال جاری، «چینی بهداشتی» با افت 39.1 درصدی، شاهد بیشترین میزان افت در تولید در میان محصولات منتخب معدنی بوده است. تولید «چینی بهداشتی» در چهارماه ابتدایی سال جاری حدود 20 هزار و 900 تن بوده است و این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته، تولید این محصول به حدود 34 هزار و 300 تن می‌رسید. دومین محصول معدنی منتخب با بیشترین میزان افت در تولید در بازه زمانی مورد اشاره، «سیمان»، با افتی معادل 3.3 درصد در تولید بوده است. تولید این محصول در چهارماه ابتدایی سال 1396، معادل حدود 18.7 میلیون تن بوده و این در حالی است که در چهارماه ابتدایی سال جاری، به 180 میلیون تن رسیده است. «محصولات فولادی» نیز در بازه زمانی مورد اشاره، شاهد افت 1.6 درصدی در تولید بوده است. تولید این محصول در چهارماه ابتدایی سال 1396، معادل حدود 6.2 میلیون تن بوده، اما در چهارماه ابتدایی سال جاری به حدود 6.1 میلیون تن کاهش پیدا کرده است.

تولید در گروه کالاهای پتروشیمی و شیمیایی

در گروه کالاهای منتخب شیمیایی و پتروشیمی اما در 4 ماه منتهی به تیر سال 1397، بیشترین رشد در تولید متعلق به «پلی کربنات» بوده است. تولید این محصول در بازه زمانی مورد اشاره، از حدود 3هزار و 300 تن، به حدود 6 هزار و 800 تن افزایش پیدا کرده و رشدی معادل 106.1 درصد را به ثبت رسانده است.

تولید «اکریلونیتریل بوتادین استایرن» نیز در بازه زمانی مورد اشاره از 15 هزار و 300 تن به 24 هزار و 800 تن افزایش یافته و رشدی معادل 62.1 درصد را شاهد بوده است. این در حالی است که تولید ماهانه این محصول، در بازه زمانی خردادماه تا تیرماه سال جاری، افتی معادل 19.7 درصد را تجربه کرده و از 6 هزار و 600 تن به حدود 5 هزار و 300 تن کاهش پیدا کرده است. سومین محصول منتخب شیمیایی و پتروشیمی با بیشترین افزایش در تولید در بازه زمانی مورد اشاره، «پلی استایرن» است که شاهد رشد 52.9 درصدی در تولید بوده است. تولید این محصول در چهارماه ابتدایی سال گذشته حدود 97 هزار تن بوده که در چهارماه ابتدایی سال جاری، به 148 هزار و 300 تن رسیده است.

بیشترین کاهش در تولید محصولات شیمیایی و پتروشیمی در بازه زمانی مورد اشاره نیز مربوط به «اپوکسی رزین» بوده که در بازه زمانی مورد اشاره، شاهد افتی معادل 60 درصد بوده است. تولید این محصول، در این بازه زمانی، از حدود 1500 تن، به حدود 600 تن کاهش پیدا کرده است. دومین محصول با بیشترین میزان کاهش در تولید در گروه محصولات شیمیایی و پتروشیمی منتخب، «پلی اتیلن» بوده که با افتی معادل 9.4 درصد رو به رو بوده است. بر این اساس، تولید این محصول از حدود 1.4 میلیون تن در چهارماه ابتدایی سال 1396، به حدود 1.3 میلیون تن در چهارماه ابتدایی سال جاری کاهش یافته است. تولید

«پلی پروپیلن» نیز در بازه زمانی مورد اشاره، افتی در حدود 7.6 درصد را تجربه کرده است. بر اساس گزارش وزارت صنعت، تولید این محصول در این مدت از حدود 297 هزار و 500 تن در 4 ماه منتهی به تیر 96 به حدود 274 هزار و 900 تن در همین بازه زمانی در سال 97 کاهش پیدا کرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران