شماره امروز: ۵۴۷

وزیر اسبق بازرگانی کشور عنوان کرد

| کدخبر: 125100 | |

وزیر اسبق بازرگانی کشور گفت: براساس آمارها در همه حوزه‌هایی که مردم هزینه می‌کنند شاهد افزایش قیمت هستیم بنابراین نمی‌توان ادعا کرد، میزان رفاه مردم افزایش پیدا کرده است.

وزیر اسبق بازرگانی کشور گفت: براساس آمارها در همه حوزه‌هایی که مردم هزینه می‌کنند شاهد افزایش قیمت هستیم بنابراین نمی‌توان ادعا کرد، میزان رفاه مردم افزایش پیدا کرده است.

به گزارش تسنیم، یحیی آل‌اسحاق ضمن تاکید بر لزوم اعتماد به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: اینکه گفته می‌شود، رفاه رشد پیدا کرده اگر با واقعیت‌ها و شاخص‌های دیگری مورد ارزیابی قرار بگیرند شاید نتایج دیگری به دست بیاید. او با ذکر مثالی ادامه داد: گفته شد یک چهارم از هزینه‌های مردم مربوط به خوراک است و بقیه مربوط به امور دیگری است. او گفت: در زندگی مردم 5 حوزه وجود دارد که 70درصد از هزینه‌های جامعه متوسط به پایین را تشکیل می‌دهد. او افزود: یک حوزه مربوط به مواد غذایی، حوزه دیگر اجاره مسکن، حوزه دیگر پوشاک، یک حوزه بهداشت و حوزه دیگری آموزش است. او تصریح کرد: براساس آمارها در همه حوزه‌هایی که مردم هزینه می‌کنند شاهد افزایش قیمت هستیم بنابراین نمی‌توان ادعا کرد، میزان رفاه مردم افزایش پیدا کرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران