شماره امروز: ۵۴۷

سامانه طرح رهگیری سیگارت رونمایی شد

سال گذشته بالغ بر ۴۸ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید شد. این آمار تولید در حالی ارایه شده که حداقل مصرف این کالا در…

بیشتر