شماره امروز: ۵۴۷

در جمع هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد

«طی یک دهه اخیر، یک غول بزرگ در عرصه جهانی با عنوان مقررات بانکی بین‌المللی شکل گرفته که در ایران کسی با آن آشنا نیست؛…

بیشتر