شماره امروز: ۵۴۷

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران تشریح شد

بنابر آمارها اعلامی در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران از ابتدای سال 97 تا 20 اسفند ماه حدود 82…

بیشتر