شماره امروز: ۵۴۷

در هفتادوسومین نشست کمیته ماده 12 مطرح شد

مشکلات مربوط به مصوبه هیات وزیران درباره فرایند استخراج (ماینینگ) فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمز ارز) موضوعی بود

بیشتر