شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 102259 | |

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند 95 مبلغ 58.3 تومان سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 5درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند 95 مبلغ 58.3 تومان سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 5درصد افزایش را نشان می‌دهد. شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 30 اسفندماه 95 را با سرمایه معادل یک هزار و 625 میلیارد تومان به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در دوره 12 ماهه منتهی به سال مالی 95، معادل 972 میلیارد و 563 میلیون تومان درآمد عملیاتی کسب کرد. از درآمد این شرکت هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و هزینه‌های عملیاتی کسر و سود عملیاتی دوره به مبلغ 958 میلیارد و 480 میلیون تومان محاسبه شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران