شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 102257 | |

مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با ارسال نامه‌یی به اداره نظارت بر ناشران بورسی در خصوص دلایل تعدیل درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 توضیحاتی ارائه داد.

 دلایل تعدیل درآمد هر سهم «خگستر»

مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با ارسال نامه‌یی به اداره نظارت بر ناشران بورسی در خصوص دلایل تعدیل درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 توضیحاتی ارائه داد.

عضو هیات‌مدیره شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو در خصوص تغییرات ایجاد شده در صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی 1395 نسبت به بودجه تعدیلی سال مالی یاد شده این شرکت توضیحاتی را ارائه داد. مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با ارسال نامه‌یی به اداره نظارت بر ناشران بورسی در خصوص دلایل تعدیل درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 توضیحاتی ارائه داد.

 عملکرد سال 95 گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان در دوره 12ماهه منتهی به 30 اسفند 95 مبلغ 26 میلیارد و 510 میلیون تومان سود انباشته کسب کرد. شرکت گروه صنعتی سپاهان صورت‌های مالی یک‌ساله منتهی به 30 اسفند 95 را با سرمایه معادل 65 میلیارد تومان به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت گروه صنعتی سپاهان در دوره مالی منتهی به پایان سال 95، مبلغ 347میلیارد و 932میلیون تومان درآمدهای عملیاتی داشت.

از درآمد این شرکت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 26 میلیارد و 634 میلیون تومان رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و سود عملیاتی دوره مبلغ 26 میلیارد و 628 میلیون تومان محاسبه شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه‌های مالی و مالیات کسر و پس از اضافه شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن سود خالص دوره معادل 16میلیارد و 210 میلیون تومان محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 24.9 تومان سود به ازای هر سهم کنار گذاشته شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 26 میلیارد و 510 میلیون تومان سود انباشته پایان سال در حساب‌های «فسپا» منظور شد.

 صورت‌های مالی یک‌ساله «وبانک»

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند 95 مبلغ 58.3 تومان سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 5درصد افزایش را نشان می‌دهد. شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 30 اسفندماه 95 را با سرمایه معادل یک هزار و 625 میلیارد تومان به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در دوره 12 ماهه منتهی به سال مالی 95، معادل 972 میلیارد 563 میلیون تومان درآمد عملیاتی کسب کرد. از درآمد این شرکت هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و هزینه‌های عملیاتی کسر و سود عملیاتی دوره به مبلغ 958 میلیارد و 480 میلیون تومان محاسبه شد.

از سود عملیاتی نیز هزینه‌های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص دوره به مبلغ 946میلیارد و 703میلیون تومان محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 58.3 تومان سود به ازای هر سهم کنار گذاشته شد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 5درصد افزایش را نشان می‌دهد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 815 میلیارد و 39 میلیون تومان سود انباشته پایان دوره در حساب‌های «وبانک» منظور شد.

 نگاهی بر پرتفوی یک ماهه «وصنا»

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در دوره یک‌ماهه منتهی به 31 خرداد 96 از بابت واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی مبلغ 60 میلیون و 700 هزار تومان سود شناسایی کرد. شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در دوره یک ماهه منتهی به 31 خرداد امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده برابر 254 میلیون و 700 هزار تومان به مبلغ 315 میلیون و 400 هزار تومان واگذار کرد و از این بابت معادل 60 میلیون و 700 هزار تومان سود کسب کرد و طی همین دوره چند سهم بورسی را با بهای تمام شده معادل 4 میلیارد و 194 میلیون تومان تحصیل کرد.

«وصنا» در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 176 میلیارد و 948میلیون تومان و ارزش بازار 251 میلیارد و 163میلیون تومان در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یک ماهه گذشته با افزایش 3میلیارد و 940 میلیون تومان به مبلغ 180میلیارد و 889 میلیون تومان رسید؛ در حالی که ارزش بازار آن با کاهش 4میلیارد و 865 میلیون تومان مبلغ 246 میلیارد و 298 میلیون تومان محاسبه شد.

 اختصاص 22.1تومان سود به ازای هر سهم «کطبس»

شرکت زغال‌سنگ نگین طبس در دوره 12ماهه منتهی به 30 اسفند 95 مبلغ 3میلیارد و 320 میلیون تومان سود خالص داشت و بر این اساس 22.1 تومان سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

شرکت زغال‌سنگ نگین طبس در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفند 95، مبلغ 29 میلیارد و 709 میلیون تومان درآمدهای عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 6 میلیارد و 744 میلیون تومان رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 4 میلیارد و 816 میلیون تومان محاسبه شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه‌های مالی و مالیات کسر و پس از اضافه شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن سود خالص دوره معادل 3میلیارد و 320میلیون تومان محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 22.1 تومان سود به ازای هر سهم کنار گذاشته شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 3میلیارد و 707 میلیون تومان سود انباشته پایان سال در حساب‌های «کطبس» منظور شد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران