شماره امروز: ۵۴۷

بازوی پژوهشی مجلس گزارش داد

| | |

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که طی شهریورماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۶/۲درصدی و نسبت به ماه قبل از آن با افزایش ۱۵درصدی مواجه شده است.

تعادل |

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که طی شهریورماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۶/۲درصدی و نسبت به ماه قبل از آن با افزایش ۱۵درصدی مواجه شده است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۲رشته فعالیت در شاخص تولید افزایش و سه ‌رشته فعالیت در شاخص تولید کاهش داشته‌‌اند. شته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «محصولات فلزی به ‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات» و «فلزات پایه» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت‌های «شیمیایی (به‌جز دارو)»، «سیمان» و «غذایی و آشامیدنی به ‌جز قند و شکر» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. همچنین طی شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن، از بین ۱۵رشته فعالیت صنعتی بورسی رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر» و «فلزات پایه» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت‌های «شیمیایی (به‌جز دارو)» و «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۴۰/۴درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۵۱/۴درصدی مواجه شده است. همچنین طی شهریورماه ۱۴۰۱، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۶/۶درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۲۱/۳درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰رشته فعالیت در شاخص فروش افزایش و پنج‌ رشته فعالیت در شاخص فروش کاهش داشته‌اند.

    تحلیل شرکت‌های صنعتی در شهریورماه

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در شهریورماه ۱۴۰۱ بخش صنعت و معدن» آورده است: تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل‌های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی از مطالعات ماهیانه ۳۰۲ شرکت بورسی استخراج می‌شود و با توجه به اینکه این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار هم‌حرکتی مناسبی دارد، با دقت زیادی می‌تواند تحولات بخش صنعت و معدن کشور را به صورت ماهیانه رصد کند. در ادامه این گزارش آمده است: طی شهریورماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۶.۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۱۵ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۲ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و سه رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته‌اند. رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» و «فلزات پایه» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت‌های «شیمیایی (بجز دارو) »، «سیمان» و «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. همچنین طی شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» و «فلزات پایه» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت‌های «شیمیایی (به جز دارو) » و «محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۴۰.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۵۱.۴ درصدی مواجه شده است.

    رشد شاخص تولید صنعتی‌های بورس 

بر اساس این گزارش طی شهریورماه ۱۴۰۱، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۶.۶ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۲۱.۳ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۵ رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته‌اند. رشته فعالیت‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت‌های «دارو»، «لاستیک و پلاستیک»، «چوب و کاغذ» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت‌های «ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» و بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت‌های «کاشی و سرامیک» و «چوب و کاغذ» بوده است. شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۵۸.۶ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۵۰.۲ درصدی مواجه شده است. در شهریورماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت ماهیانه فعالیت‌های صنعتی بورسی ۳.۱ درصد کاهش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص به ۴۰.۲ درصد رسید. شایان ذکر است میانگین سالانه شاخص قیمت ۵۴.۱ درصد افزایش یافته است، رشته فعالیت‌های «دارو» و «سایر کانی غیرفلزی» بالاترین نرخ رشد ماهیانه را در شاخص قیمت داشته‌اند.

    جزییات تولید صنعتی در تابستان

در همین راستا، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نیز در گزارش ماهانه تولید صنعتی شرکت‌های بورسی را منتشر کرد، که براساس اطلاعات این گزارش، رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/ ۶درصد رشد داشته است. اگرچه هرسه صنعت بزرگ کشور، یعنی صنعت خودروسازی و قطعات، صنعت فلزات اساسی و صنعت محصولات شیمیایی در شهریورماه رشد تولید مثبت داشته‌‌اند، اما باتوجه به تداوم رشد بالای ۲۰درصد در صنعت خودرو و قطعات، می‌توان مهم‌ترین دلیل رشد تولید صنعتی قابل توجه را عملکرد صنعت خودروسازی و قطعات دانست. از دیگر نکات قابل‌‌توجه این گزارش این است که به‌‌‌رغم رشد مثبت دو صنعت بزرگ کشور یعنی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در این ماه، موجودی انبار این صنایع افزایش یافته که نشان‌دهنده عدم رشد تقاضا به‌‌اندازه تولید برای محصولات این صنایع بوده است. آمارهای گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد اگرچه تولید محصولات شیمیایی در شهریور ماه نسبت به مدت مشابه 3/ 1درصد رشد داشته، اما این رشد نسبت به رشد این شاخص در مردادماه کمتر بوده است. به‌‌علاوه رشد 3/ 3درصدی موجودی انبار این صنعت نشان از کاهش فروش محصولات شیمیایی به‌‌رغم افزایش تولید در این دوره برای این صنعت است. همچنین رشد صنعت فلزات اساسی در مرداد همچون تیر ماه در محدوده 8درصد بوده است. رشد قابل توجه تولید شرکت‌های فولادی از مهم‌ترین عوامل رشد این صنعت است. براساس داده‌های این گزارش، رشد شاخص تولید صنعت خودروسازی و قطعات و صنعت ماشین‌‌آلات و تجهیزات در سه ماه اخیر نسبت به سال قبل از سایر صنایع بیشتر بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران