شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال گذشته برای نخستین‌بار عدم اعمال حجم مبنا برای ۲۰ نماد فرابورسی در بازارهای اول و دوم اعلام شد.

46 نماد بدون حجم مبنا

تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال گذشته برای نخستین‌بار عدم اعمال حجم مبنا برای ۲۰ نماد فرابورسی در بازارهای اول و دوم اعلام شد. حال با حدف حجم مبنا در ۱۷ نماد دیگر، تعداد این نمادها به عدد ۴۶ رسیده است. معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از اعمال نشدن حجم مبنا در شماری از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم این شرکت از دوشنبه، ۵ اردیبهشت، خبر داد.

پیرو اطلاعیه شماره۳۴۷۴/الف/۰۰مورخ ۹ بهمن ۱۴۰۰ شرکت فرابورس ایران، در راستای اجرای «ضوابط مربوط به ماده۲۲دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» و پس از بررسی‌های صورت گرفته از تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۱ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۱، حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از امروز نخواهد شد. حق‌وردی با اشاره به پیشینه عدم اعمال حجم مبنا برای برخی نمادهای دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران عنوان کرد: از مهر ماه سال گذشته، دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ابلاغ شد. تا قبل از این تاریخ، دستورالعمل‌های مربوط به بازارگردانی در بورس و فرابورس مجزا بود اما در ادامه دستورالعمل واحدی برای هر دو بورس تصویب شد.

معاون نظارت بازار فرابورس ایران با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل مذکور، اعمال یا عدم اعمال حجم مبنا به تعیین ضوابط توسط هیات‌مدیره بورس منوط شد، اظهار داشت: پس از انجام بررسی‌ها و محاسبات لازم «ضوابط مربوط به ماده ۲۲ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» پس از تصویب در هیات‌مدیره فرابورس ایران، در تاریخ ۹ بهمن سال گذشته در سایت فرابورس ایران ابلاغ شد. حق‌وردی با تاکید بر اینکه ضوابط چگونگی عدم اعمال حجم مبنا در نمادهای دارای بازارگردان در این اطلاعیه عنوان شده بیان کرد: ۳ ماهه‌ منتهی به انتشار اطلاعیه مبنای انجام محاسبات قرار می‌گیرد و سهم‌ها بر اساس ۲ حالت ارزیابی می‌شوند. حالت نخست اینکه سهم طی سه ماه اخیر دارای میانگین حجم معاملاتی بیش از ۲ برابر حجم مبنا باشد. حالت دوم نیز سهم‌هایی را شامل می‌شود که مجموع حداقل تعهد معاملات روزانه بازارگردان‌های فعال در آن نماد، حداقل دو برابر حجم مبنا باشد. او در ادامه عنوان کرد: تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال گذشته برای نخستین‌بار عدم اعمال حجم مبنا برای ۲۰ نماد فرابورسی در بازارهای اول و دوم اعلام شد. این روند ادامه یافت و در انتهای بهمن ماه نیز ۳ نماد مشمول حذف حجم مبنا شدند. در نهایت با اضافه شدن ۶ نماد دیگر در انتهای اسفند ماه، تعداد نمادهای فرابورسی بدون حجم مبنا به ۲۹ نماد رسید.

معاون نظارت بازار فرابورس ایران با اشاره به اینکه از میان این ۲۹ نماد، ۱۹ نماد در بازار اول و ۱۰ نماد در بازار دوم قرار دارند، عنوان کرد: بر اساس الزام بررسی ماهانه طبق ضوابط، در انتهای فروردین بررسی و محاسبات مجدد صورت گرفته و تعداد این نمادها در حال حاضر به ۴۶ نماد افزایش یافت.

حق‌وردی شرط حذف حجم مبنا برای نمادهای شامل دستورالعمل را معامله شدن نماد در بیش از نیمی از روزهای معاملاتی عنوان کرده و گفت: عدم اعمال حجم مبنا در بازه‌های صعودی یا نزولی می‌تواند کمک مهمی به تعدیل قیمت‌ها و تنظیم عرضه و تقاضا کند. او در پایان عنوان کرد: اگر نمادی مشمول ماده یک ضابطه عدم اعمال حجم مبنا نباشد و بازارگردان نماد خواهان تغییر تعهداتش به میزان حداقل ۲ برابر حجم مبنا باشد، فرابورس می‌تواند برای نماد مذکور حجم مبنا اعمال نکند.

مثبت و منفی صندوق‌ها

در نقشه درج شده در سایت فیپیران با فیلتر بازدهی روزانه، در بخش صندوق‌های درآمد ثابت تنها یک صندوق بازدهی منفی داشت. در بخش مختلط ۴ صندوق منفی بودند و تعادل در بخش صندوق‌های سهامی به چشم می‌خورد.

در بخش صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق درآمد ثابت تصمیم با بازدهی ۰.۰۹- درصد عملکرد خوبی نداشت و بیشترین بازدهی در این بخش با ۰.۱۴+ درصد به توصعه تعاون صبا می‌رسد.

در بخش صندوق‌های سهامی، صندوق مشترک پیشتاز با بازدهی روزانه ۰.۱۹- درصد کمترین و کارگزاری پارسیان ۱.۲۶+ درصد بیشترین بازدهی را به خود اختصاص دادند.

در بخش صندوق‌های مختلط نیز صندوق زیتون نماد پایا با ۰.۰۱- درصد، نیکوکاری ایتام برکت ۰.۰۵- درصد، مشترک نیکی گستران با ۰.۰۱- درصد و توسعه پست بانک ۰.۰۱- درصد بازدهی منفی داشتند.

ارزش روز سهام عدالت

ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه (۳۱ فروردین ماه)، یک درصد کاهش یافت.

ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۲۱۴هزار تومان، ۲۶ میلیون و ۷۷۵هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۱۷۶هزار تومان رسید.

ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۵۲۸هزار تومان رسیده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران