شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته‌ای که گذشت چهارشنبه، سوم آذر با ۱۶ هزار واحد کاهش نسبت به هفته قبل به عدد یک‌میلیون و ۳۹۴ هزار واحد رسید؛

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته‌ای که گذشت چهارشنبه، سوم آذر با ۱۶ هزار واحد کاهش نسبت به هفته قبل به عدد یک‌میلیون و ۳۹۴ هزار واحد رسید؛ براین اساس افت شاخص کل در هفته جاری ۱.۱ درصد بود. شاخص کل در پایان روز چهارشنبه هفته گذشته (۲۶ آبان) در حالی با رقم یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحد به معاملات خود پایان داد که این رقم در (سوم آذر ماه) به یک‌میلیون و ۳۹۴ هزار واحد رسید. شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته گذشته ۳۸۶ هزار و ۷۵۸ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۳۸۳ هزار و ۴۶۹ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از ۲۴۶ هزار و ۶۶۲ واحد به عدد ۲۴۱ هزار و ۵۳۵ واحد رسید.

شاخص بورس که در روز‌دوشنبه هفته جاری توانسته بود دوباره تا کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صعود کند، نتوانست این کانال را حفظ کرده و دوباره به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد عقب‌گرد کرد.

بررسی معاملات بازار بورس در هفته‌ای که گذشت نشان می‌دهد که ارزش کل معاملات این بازار با ۱۸.۰۳ درصد کاهش از ۲۸۳ هزار و ۹۵ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۲۳۲ هزار و ۵۲ میلیارد ریال در هفته جاری رسیده است. حجم کل معاملات این بازار نیز با ۸.۲۰ درصد کاهش از ۲۹ هزار و ۵۶۵ میلیون سهم در هفته گذشته به ۲۷ هزار و ۱۴۲ میلیون سهم در هفته جاری رسید.

    وضعیت معاملات به تفکیک بازارها

ارزش معاملات در بازار اول سهام با ۱.۷۴ درصد کاهش از ۱۰۶هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۱۰۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال در هفته جاری رسیده است. این در حالی است که ارزش معاملات در بازار دوم سهام روندی صعودی داشت و با ۴.۰۳درصد افزایش از ۶۵ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال در هفته گذشته تا ۶۸ هزار و ۵۸۴ میلیارد ریال در هفته جاری صعود کرد.

روند ارزش معاملات در بازار بدهی منفی بود و با ۶۸.۸۶ درصد کاهش از ۳۰ هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال درهفته گذشته به رقم ۹ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال در هفته جاری رسید. این در حالی است که ارزش معاملات در بازار مشتقه توانست با ۱۰۰.۸۵ درصد افزایش از ۱۵۶ میلیارد ریال به ۳۱۳ میلیارد ریال برسد. بر این اساس ارزش معاملات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با ۳۸.۶۷ درصد کاهش از ۸۰ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۴۹ هزار و ۲۶۵ میلیارد ریال در هفته جاری رسید.

    هفته نزولی شاخص‌ها

شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت روندی نزولی داشت به‌طوری که با ۱.۱۸ درصد کاهش از یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحد در هفته گذشته به ۱ میلیون و ۳۹۴ هزار واحد در هفته جاری رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۰.۸۵ صدم درصد کاهش از ۳۸۶ هزار و ۷۶۵ واحد در هفته گذشته تا رقم ۳۸۳ هزار و ۴۷۰ واحد در هفته جاری کاهش یافت.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران