شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مقایسه فروش صنایع بورسی در دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰، نسبت به دوره مشابه سال گذشته حکایت از میانگین رشد ۵۷ درصدی در این صنایع دارد.

مقایسه فروش صنایع بورسی در دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰، نسبت به دوره مشابه سال گذشته حکایت از میانگین رشد ۵۷ درصدی در این صنایع دارد. مجموع فروش صنایع بورسی در دوره یک‌ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰، مبلغ یک‌میلیون و ۵۶۳ هزار و ۱۸۴ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال بوده است. مجموع فروش این صنایع در دوره مشابه گذشته مبلغ ۹۹۶ هزار و ۶۳۷ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال اعلام‌شده است. گروه محصولات شیمیایی، با ۸۵ درصد افزایش درفروش در صدر گروه‌های بورسی قرارگرفته و این گروه بورسی در ماه گذشته مبلغ ۳۶۹ هزار و ۱۷۶ میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال فروش داشته است. بر پایه این گزارش، گروه فلزات اساسی با ۳۶۱ هزار و ۵۹۰ میلیارد و ۸۲۱ میلیون ریال فروش، معادل ۵۴ درصد رشد نسبت به مهرماه ۱۳۹۹ نشان داده است. گروه بانک‌ها با ۴۸ درصد افزایش درفروش در مقام سومین گروه‌های بورسی قرارگرفته است. بانک‌ها در ماه گذشته ۱۸۷ هزار و ۲۴۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال فروش داشته است. بررسی آمار فروش صنایع بورسی در دوره یادشده نشان می‌دهد شرکت‌های چند رشته‌ای صنایع، کاهش هفت‌درصدی درفروش داشته‌اند. بر این اساس این گروه مبلغ ۲۵ هزار و ۸۸۷ میلیارد و ۹۱۳ میلیون ریال فروش در دوره یک‌ماهه منتهی به مهرماه سال جاری داشته است. همچنین بیشترین کاهش درفروش، مربوط به گروه سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. این گروه با ۱۹ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، مبلغ ۲۴ هزار و ۵۱۲ میلیارد و ۵۱۱ میلیون ریال فروش داشته است. بر اساس این گزارش، صنایع یادشده مشتمل بر محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، استخراج کانه‌های فلزی، خودرو و ساخت قطعات، بیمه و صندوق بازنشستگی به‌جز تأمین اجتماعی، فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای، مواد و محصولات دارویی، محصولات غذایی و آشامیدنی به‎‌جز قند و شکر، مخابرات، شرکت‌های چند رشته‌ای صنایع، سرمایه‌گذاری‌ها، خرده‌فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری و سایر صنایع می‌شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه‌شنبه بابیان اینکه بانک‌ها با اضافه برداشت و تسهیلات به رشد نقدینگی دامن می‌زنند، گفت: ما می‌توانیم نقدینگی مازاد و سرگردان را جمع کنیم که در این راستا ۱۵۰ پروژه با پنج هزار میلیارد تومان سرمایه تعریف‌شده است تا با هدایت نقدینگی به کاهش تورم کمک شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران