شماره امروز: ۵۴۷

طی سال جاری بازارسرمایه تنها 13 درصد از تأمین مالی کشور را عهده‌دار بوده

| | |

تحرکات سیاست‌گذار پولی در حوزه تأمین مالی طی روزهای اخیر موردتوجه بورسی‌ها قرارگرفته است.

تعادل|رقیه ندایی|

تحرکات سیاست‌گذار پولی در حوزه تأمین مالی طی روزهای اخیر موردتوجه بورسی‌ها قرارگرفته است. باوجوداینکه بازار سرمایه رونق اوایل سال 1399 را ندارد اما همچنان یکی از گزینه‌های جذاب تأمین مالی است. هفته گذشته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شائبه تکلیف به صندوق‌های برای خرید اوراق درآمد را تکذیب کرد و خیال آنهایی که افت بازار را به گردن خرید صندوق‌های می‌انداختند راحت کرد. 

به گفته دهقان دهنوی بین 200 تا 300 هزار میلیارد تومان تقاضا پشت صندوق‌های درآمد ثابت خوابیده که نباید با تقاضای سهام پرریسک در یک سبد ارزیابی شود. درهمین حال نگاهی به دورنمای آمار تأمین مالی در 5 ماهه نخست سال نشان می‌دهد نه‌تنها تأمین از بازار سرمایه نسبت به سال گذشته کمتر شده بلکه سهم بیشتر تأمین مالی بر عهده بانک‌ها بوده است.

باوجوداینکه رقم تأمین مالی 5 ماهه ابتدای سال نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته؛ اما سهم بازار سرمایه از آن کاهش‌یافته است. از میان 1041 هزار میلیارد تومان تأمین مالی در 5 ماهه نخست امسال 87 درصد بار بر دوش بازار پول و

 13 درصد بر عهده بازار سرمایه بوده است. مشارکت مثبت 35 واحد درصدی بازار پول، در مقابل مشارکت منفی 15 واحد درصدی بازار سرمایه در رشد تأمین مالی 5 ماهه امسال از کاهش نقش بازار سرمایه در این عرصه خبر می‌دهد وضعیتی که با توجه به کاهش حجم معاملات و اوضاع قرمز بورس در ماه‌های ابتدایی سال طبیعی به نظر می‌رسد.

نگاهی به آمار تأمین مالی در 5 ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد سهم تأمین مالی از مسیر بازار پول 900.8 هزار میلیارد تومان و سهم بازار سرمایه تنها 141 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی رخ می‌دهد که در مدت مشابه سال گذشته سهم بورس به بیش از 272 هزار میلیارد تومان رسیده؛ در کل سال 1399 نیز سهم بازار سرمایه 447.2 و بازار پول 1899 هزار میلیارد تومان بوده است.

      سقوط ارزش عرضه اولیه

انتشار اوراق با سهم 46 درصد، افزایش سرمایه با سهم 53 درصد، عرضه اولیه کم (فقط 9.1 هزار میلیارد تومان) با سهم حدود 1 درصد از عوامل تأمین مالی در 5 ماهه ابتدایی سال است. سقوط ارزش عرضه‌های اولیه از 17.7 درصد به 1.9 هزار میلیارد تومان (89 درصد) و افت افزایش سرمایه شرکت‌ها و ارزش صندوق‌ها از حدود 181 به 75 هزار میلیارد تومان (59درصد) در این مدت دو عامل مهم افت منابع سرمایه‌ای ارزیابی می‌شود.

ترکیب این 75 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه، از محل محورهای ارایه‌شده (3.33 هزار میلیارد تومان) و از محل تجدید ارزیابی (6.41 هزار میلیارد تومان) بوده است. در این مدت 9.75 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی (41 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و 9.16 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام) و 6.5 هزار میلیارد تومان اوراق توسط شرکت‌ها (2.3 هزار میلیارد تومان اوراق اجاره و 2.2 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه) منتشرشده است.

      عملکرد اوراق بدهی و عملیات بازار باز

در مردادماه سال جاری 4.33 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با سهم 98 درصد اوراق دولتی و 2 درصد اوراق شرکتی منتشرشده و در 5 ماه نخست سال نیز حدود 6.5 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی شرکتی با افت 19 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته انتشاریافته است.

در حوزه عملیات بازار نیز 4.33 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در مردادماه سال 1400 با سهم 98 درصد اوراق دولتی و 2 درصد اوراق شرکتی منتشرشده و تقریباً 6.5 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و شرکتی طی 5 ماهه نخست سال 1400 با افت 1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسیده است.

Taadol-04

Taadol-04-3

Taadol-04-2

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران