شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمد عطایی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان «۲۷ درخواست اخذ مجوز تأسیس شرکت کارگزاری تا امروز به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال‌شده است.» گفت:

محمد عطایی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان «۲۷ درخواست اخذ مجوز تأسیس شرکت کارگزاری تا امروز به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال‌شده است.» گفت: به‌زودی نخستین سری از موافقت اصولی مجوز تأسیس شرکت کارگزاری توسط هیات‌مدیره سازمان صادر می‌شود. محمد عطایی، توسعه و تقویت جایگاه نهادهای مالی در بازار سرمایه و ارایه خدمات بهتر به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه را هدف اساسی اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های کارگزاری خواند و تصریح کرد: هیات‌مدیره سازمان، صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری را با توجه به تقاضای فعالین بازار سرمایه در خصوص تأسیس شرکت کارگزاری، در دستور کار خود قرارداد.  او ادامه داد: طبق نظر هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری تدوین و نسخه اولیه دستورالعمل مذکور در جلسه مورخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق به تصویب رسید. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران