شماره امروز: ۵۴۷

عملکرد بازار سهام در سه‌ماهه نخست سال جاری بررسی شد

| | |

طی روزهای اخیر جدول گزیده آمارهای اقتصادی فصل بهار سال جاری از سوی بانک مرکزی منتشر شد. بررسی این آمارها در بخش بازار سرمایه نشان از بهبود عملکرد بورس و فرابورس در سومین ماه سال نسبت به اردیبهشت‌ماه دارد.

گروه بازار سرمایه| 

طی روزهای اخیر جدول گزیده آمارهای اقتصادی فصل بهار سال جاری از سوی بانک مرکزی منتشر شد. بررسی این آمارها در بخش بازار سرمایه نشان از بهبود عملکرد بورس و فرابورس در سومین ماه سال نسبت به اردیبهشت‌ماه دارد. با این‌حال اما تمامی شاخص‌های بورسی در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین پایان سال 1399، عقبگرد داشته‌اند. این در حالی است که فرابورس توانسته است در همین مدت روند بهتری را طی و نسبت به بهار سال گذشته پیشروی کند. بررسی عملکرد بازار سرمایه همچنین نشان می‌دهد ارزش صندوق‌های قابل معامله، اندازه بازار و میزان تأمین مالی از بازار سرمایه نیز طی سه‌ماهه نخست امسال نسبت به بهار سال گذشته رشد داشته‌اند.

      بررسی عملکرد بورس

طبق جدول آماری منتشرشده توسط بانک مرکزی، شاخص کل بورس در پایان خردادماه سال جاری ۶/۱۰ درصد نسبت به پایان سال 1399 افت داشته است. این در حالی است که این شاخص در پایان سه‌ماهه نخست امسال نیز معادل هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ثبت کرده است. اما از سوی دیگر شاخص کل در پایان خردادماه توانسته است نسبت به پایان اردیبهشت‌ماه ۲/۱ درصد رشد ثبت کند که نشانگر آغاز روند صعودی بورس در ماه سوم سال است. روندی که در تیرماه نیز با افت‌و‌خیزهایی ادامه داشت و اکنون در پایان دهه نخست مردادماه، شاخص کل را در ارتفاع یک‌میلیون و ۳۷۵ هزار و ۶۱۲ واحد قرار داده است. در همین حال بررسی شاخص هم‌وزن نیز در پایان خردادماه، ۹/۱۵ درصد نسبت به پایان سال 1399 و ۶/۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل عقب‌گرد نشان می‌دهد. این شاخص در پایان سومین ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته هم ۸/۶ درصد افت کرده است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهند در حالی ارزش بازار سهام بورسی در پایان خردادماه نسبت به پایان سال ۹۹، ۷/۱۰ درصد کاهش ثبت کرده است که این شاخص در پایان سومین ماه سال نسبت به بهار سال گذشته نیز دو درصد افت داشته است. در مقابل، ارزش بازار سهام بورسی در سومین ماه سال توانسته است یک درصد نسبت به اردیبهشت‌ماه پیشروی کند. در همین حال ارزش بازار بدهی بورس نیز در پایان خردادماه عملکرد مثبتی ثبت کرده و نسبت به پایان سال ۹۹ با رشد ۹/۱ درصدی روبرو بوده است. این شاخص همچنین در پایان سه‌ماهه سوم امسال نسبت به بهار سال گذشته ۳/۹۹ درصد افزایش داشته است. اما این نکته نیز حائز اهمیت است که ارزش بازار بدهی در پایان خردادماه نسبت به ماه قبل از آن ۹/۳ درصد عقب نشسته است. گفتنی است در جدول منتشرشده از سوی بانک مرکزی درصد تغییرات ارزش و حجم معاملات در پایان خردادماه نسبت به پایان سال ۹۹ ذکر نشده است اما بررسی ارقام این دو شاخص نشان می‌دهد ارزش معاملات از ۲/۲۴۴۹۲ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۹۹ به ۹/۱۸۶۲ هزار میلیارد ریال در پایان سه‌ماهه نخست امسال رسیده است. در همین حال ارزش معاملات در پایان سه‌ماهه نخست امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱/۶۳ درصد افت را ثبت کرده است. همچنین این شاخص در پایان خردادماه ۶۴ درصد نسبت به اردیبهشت‌ماه رشد نشان می‌دهد. گفتنی است حجم معاملات بازار نیز در پایان سال ۹۹ معادل ۹/۲۲۲۹ میلیارد سهم بوده است که این رقم در پایان سه‌ماهه نخست امسال به ۳/۳۰۵ میلیارد سهم کاهش‌یافته است. بدین‌ترتیب حجم معاملات نیز در پایان بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/۳۷ درصد کاهش داشته است. این شاخص نیز توانسته است در پایان خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه معادل ۸/۷۳ درصد رشد ثبت کند.

     بررسی عملکرد فرابورس

اما در فرابورس عملکرد بازار سرمایه متفاوت بوده است. در این بازار اگرچه شاخص کل در پایان خردادماه نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۷/۳ درصد و نسبت به ماه قبل برابر با ۷/۲ درصد کاهش داشته است اما در مقابل، توانسته است نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱/۲۲ درصد رشد را ثبت کند. گفتنی است این شاخص طی بیش از یک ماه گذشته نیز روند رو به رشدی را طی کرده و از سطح ۱۷ هزار و ۳۱۹ واحدی در پایان خردادماه به ارتفاع ۱۹ هزار و ۹۱۳ واحد در روز گذشته رسیده است. در همین حال شاخص صکوک نیز در پایان خردادماه نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۲/۵ درصد و در پایان سه‌ماهه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵/۱۹ درصد رشد کرده است. این شاخص در پایان خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه نیز با رشد ۹/۱ درصدی روبرو بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش بازار سهام فرابورس در پایان خردادماه ۵/۱۵۱۸۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۷/۷ درصد و نسبت به ماه دوم سال ۳/۳ درصد افت داشته است اما بااین‌حال شاخص صکوک فرابورس در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۶/۱۴ درصد رشد ثبت کرده است. ارزش بازار بدهی فرابورس نیز در پایان سه‌ماهه نخست امسال ۶/۲۶۴۹ هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم نشان از رشد ۳/۰ درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه و ۵/۱۱ درصدی نسبت به پایان سال ۹۹ و افزایش ۴/۹۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

    تأمین مالی از بازار سرمایه

لازم به ذکر است بر اساس گزارش‌های پیشین میزان تأمین مالی از بازار سرمایه در پایان خردادماه به ۳/۷۹۶ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۵/۱۰۳ درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم اما در پایان سال ۹۹ معادل ۷/۴۴۷۱ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین ارزش صندوق‌های قابل معامله بازار سرمایه در پایان سه‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۵۰ درصد رشد داشته است. این صندوق‌ها با دستیابی به ارزش ۱/۷۹۹ هزار میلیارد ریال در پایان سه‌ماهه نخست امسال توانسته‌اند نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۸/۰ درصد رشد را ثبت کنند. اما در این میان اندازه بازار اوراق بهادار صرف‌نظر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، در پایان سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به پایان سال گذشته ۱/۹ درصد عقبگرد داشته است. بااین‌حال این رقم در مقایسه با سه‌ماهه نخست سال گذشته ۲۲۳ درصد رشد نشان می‌دهد. از سوی دیگر دولت توانسته است در پایان سه‌ماهه نخست ۵/۲۲۷ هزار میلیارد ریال اوراق را از طریق بازار سرمایه به فروش برساند که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۷/۲۶ درصد رشد نشان می‌دهد. از این میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از اوراق دولتی در فروردین‌ماه و ۵/۱۲۷ هزار میلیارد ریال آن در خردادماه فروخته‌شده است. بدین‌ترتیب دولت نتوانسته است در اردیبهشت‌ماه از محل عرضه اوراق در بازار سرمایه درآمدی کسب کند. در این میان همچنین فروش اسناد خزانه اسلامی در پایان سه‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۱۸۵ درصد افزایش داشته است اما اوراق مرابحه دولت در همین مدت ۹/۷۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

Taadol-04

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران