شماره امروز: ۵۴۷

| | |

میثم فدایی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در خصوص حوزه عملکرد مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: نظارت بر نهادهای مالی همچون (شرکت‌های) سبدگردان‌

میثم فدایی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در خصوص حوزه عملکرد مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: نظارت بر نهادهای مالی همچون (شرکت‌های) سبدگردان‌، مشاور سرمایه‌گذاری‌، تأمین سرمایه، پردازش اطلاعات و رتبه‌بندی اعتباری در زمره فعالیت‌های این اداره است. این حوزه نظارت شامل صدور موافقت اصولی تأسیس، صدور تأییدیه تأسیس نهادهای مالی، صدور انواع مجوزهای فعالیت نهادهای مالی، تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، تایید صورت‌جلسات، افزایش سرمایه نهادهای مالی و بازنگری در قوانین و مقررات است. هم‌اکنون ۱۰ شرکت تأمین سرمایه، پنج شرکت پردازش اطلاعات مالی، ۲۰ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، سه شرکت رتبه‌بندی اعتباری و ۴۵ شرکت سبدگردان در بازار سرمایه مجوز تأسیس و فعالیت داشته و در حال فعالیت هستند. وی در ادامه عنوان کرد: با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و سپس تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال ۱۳۸۸، نهادهای مالی جدید شکل گرفتند. با توجه به گذشت حدود ۱۲ سال از زمان تصویب قوانین و مقررات مذکور و تغییرات نوین در فضای مالی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی و حوزه آی‌تی (فناوری اطلاعات)، برخی قوانین نیاز به بازبینی دارد. به عنوان‌مثال، یکی از خروجی‌های این بازنگری‌ها که مبتنی بر نیاز روز و تغییرات تکنولوژیکی بوده، دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم در این راستا تدوین‌شده و مورد تصویب قرارگرفته است. مدیر نظارت بر نهادهای مالی در ادامه این گفت‌وگو اعلام کرد: دستورالعمل یادشده در راستای مدیریت و نظارت بر کانال‌های تلگرامی یا فعالیت‌های مشابه در فضای مجازی تصویب‌شده است. تسهیل صدور مجوز شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم از طریق کاهش مبلغ سرمایه، کاهش بوروکراسی اداری و یکی‌کردن مجوز تأسیس و فعالیت مدنظر قرارگرفته است. همچنین موضوع ارایه خدمات توسط دارندگان مجوز فعالیت سبدگردانی در قالب «سبد مشاع» در دست بررسی جهت طرح در هیات‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار است. ازجمله فعالیت‌های این اداره، تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی است که باوجود حجم بالای درخواست تایید صلاحیت در این زمینه، این مجموعه همواره سعی داشته حداکثر ظرف دو هفته، صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان را بررسی کند. تعداد افراد در صف تایید صلاحیت‌ها هم‌اکنون نزدیک به صفر رسیده است.

وی عنوان کرد: در بخش امور مربوط به تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، مدارک تحصیلی و سوابق تجربی و صلاحیت علمی اشخاص داوطلب موردبررسی قرار می‌گیرد. با بررسی مدارک و مستندات داوطلبان و محاسبه امتیازات مربوط به سوابق تجربی و تحصیلی و با توجه به جداول موجود در دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، در صورت کسب امتیازات لازم، اشخاص یا بدون نیاز به مصاحبه علمی تایید صلاحیت می‌شوند یا در صورت نیاز دعوت به مصاحبه می‌شوند. در پایان این فرآیند پس از بررسی صلاحیت حرفه‌ای توسط کمیته بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران و در صورت احراز صلاحیت عمومی نتایج به ایشان اعلام می‌شود. میثم فدایی در ادامه این گفت‌وگو به بحث مهم این روزها یعنی انتقادات از روند اعطای مجوزها پرداخت و گفت: هم‌اکنون بیش از ۲۲۰ شرکت، درخواست موافقت اصولی تأسیس نهادهای مالی شامل شرکت‌ سبدگردان، تأمین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه کرده‌اند که همگی در جریان بررسی است، اما اغلب این درخواست‌ها با نقص مدارک ازجمله نقص مدارک و مستندات هر یک از موسسان یا عدم تایید طرح تجاری (Business Plan) روبرو بوده‌اند. درخواست‌های واصل‌شده تا ابتدای تیرماه، عمدتاً موردبررسی قرارگرفته و نواقص درخواست به نماینده موسسان اطلاع داده‌شده است.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس توضیح داد: بعد از تکمیل مدارک و مستندات لازم درخواست‌های مذکور، استعلاماتی از نهادها، مدیریت‌ها وادارات ذی‌ربط انجام می‌شود که در بیشتر مواقع، روند بررسی پرونده‌ها با توجه به زمان‌بر بودن تهیه پاسخ این استعلامات و با عنایت به حساسیت موضوع فعالیت نهادهای مالی طولانی‌ می‌شود. درنهایت مرجع تصمیم‌گیری در خصوص صدور موافقت اصولی تأسیس نهادهای مالی هیات‌مدیره محترم سازمان است. فدایی در ادامه گفت: در ماه‌های اخیر مجوز موافقت اصولی تأسیس یک شرکت تأمین سرمایه، یک شرکت پردازش اطلاعات، یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری و ۱۰ شرکت سبدگردان توسط هیات‌مدیره محترم سازمان مصوب شده است. همچنین از ابتدای سال جاری پنج مجوز تأسیس به‌منظور ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ۱۲ مجوز فعالیت به شرکت‌های سبدگردان و ۲ مجوز فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری اعطاشده است. وی افزود: این در حالی است که از سال ۱۳۸۹ تا اواخر سال گذشته، ۳۵ شرکت سبدگردان مجوز تأسیس و فعالیت گرفتند، ولی هم‌اکنون با اعطای مجوز موافقت اصولی تأسیس و مجوز تأسیس در ماه‌های اخیر ۲۷ شرکت سبدگردانی دیگر در شرف اخذ مجوز فعالیت سبدگردانی هستند که به فهرست شرکت‌های دارای مجوز فعالیت‌ اضافه می‌شوند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به برنامه‌های پیش‌روی این اداره اشاره کرد و گفت: تسهیل و تسریع فرآیندها و امور یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی این اداره است و تلاش داریم تا پایان امسال تمامی درخواست‌ها تعیین تکلیف شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران