شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رضا نوحی، رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس گفت: مقررات مربوط به این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طوری تدوین‌شده است که صندوق ملزم به رعایت نصاب صندوق‌های سهامی است.

رضا نوحی، رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس گفت: مقررات مربوط به این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طوری تدوین‌شده است که صندوق ملزم به رعایت نصاب صندوق‌های سهامی است. در این صندوق‌ها عمده پرتفوی صندوق را سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام تشکیل خواهد داد؛ همچنین مدیریت پرتفوی صندوق به شکل فعال بوده و مدیر صندوق می‌تواند بر اساس نصاب تعریف‌شده، نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام اقدام کند.

نوحی، این صندوق‌ها را دارای واحدهای ممتاز و عادی عنوان کرد و افزود: واحدهای عادی صندوق دارای کف بازدهی بوده و از طرف دیگر برای آنها سقف بازدهی در نظر گرفته‌شده است. تأمین حداقل بازدهی تعیین‌شده برای دارندگان واحدهای عادی در شرایطی که بازدهی صندوق کمتر از نرخ مذکور باشد، از محل واحدهای ممتاز انجام می‌شود و چنانچه بازدهی صندوق بیش از حداکثر نرخ بازدهی تعیین‌شده برای واحدهای عادی باشد، مازاد بازدهی واحدهای عادی نسبت به سقف تعیین‌شده به واحدهای ممتاز تعلق می‌گیرد. بازدهی مذکور به شکل روزانه موردمحاسبه قرارگرفته و باید اعلام شود. وی توضیح داد: در این صندوق‌ها برای ورود و خروج متقاضیان سرمایه‌گذاری در واحدهای عادی از سازوکار مبتنی بر صدور و ابطال استفاده می‌شود و ورود و خروج متقاضیان سرمایه‌گذاری در واحدهای ممتاز از طریق معاملات واحدهای ممتاز در بورس انجام می‌شود؛ به عبارتی این نخستین نوع صندوق سرمایه‌گذاری خواهد بود که هم‌زمان از هر دو سازوکار صدور و ابطال و بورس‌ها جهت سرمایه‌گذاری و انتقال مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری بهره می‌گیرد.

رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری افزود: با توجه به اینکه واحدهای ممتاز در این صندوق به عنوان پشتیبان صدور واحدهای عادی هستند، لذا قابل‌ابطال نبوده و صرفاً از طریق بازار قابل معامله است. از طرف دیگر به‌ منظور توسعه صندوق، صدور واحدهای ممتاز در طول دوره فعالیت صندوق به نام مدیر صندوق پیش‌بینی‌شده است. مطابق مقررات تدوینی، در طول دوره فعالیت صندوق، صدور واحدهای عادی تا ۲ برابر ارزش کل واحدهای ممتاز صادرشده امکان‌پذیر است.

نوحی در خصوص نحوه شکل‌گیری و ارکان صندوق اظهار داشت: مقررات مربوطه طوری تدوین‌شده است که صندوق حداقل تعداد ارکان را داشته باشد. ارکان این صندوق شامل مدیر صندوق، مدیر ثبت، متولی و حسابرس هستند. در این صندوق‌ها واحدهای ممتاز در دو نوع اول و دوم ارایه می‌شود. صرفاً دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول دارای اختیار شرکت در مجامع ورای‌گیری بوده و در سایر موارد ویژگی‌های واحدهای ممتاز نوع اول و دوم مشابه یکدیگر است. واحدهای ممتاز غیرقابل‌ابطال بوده و در بورس قابل معامله هستند. این صندوق‌ها با پذیره‌نویسی واحدهای ممتاز به مبلغ حداقل 5.000 میلیارد ریال مجوز فعالیت دریافت می‌کنند و صدور واحدهای عادی صرفاً بعد از دریافت مجوز فعالیت امکان‌پذیر است. همانطور که در بالا اشاره شد، رییس اداره امور صندوق‌هایسرمایه‌گذاری سازمان بورس، بزرگ‌ترین مزیت این نوع صندوق‌ها را امکان سرمایه‌گذاری همزمان سرمایه‌گذاران ریسک گریز و ریسک‌پذیر در واحدهای این صندوق‌ها بیان کرد و گفت: براین اساس، اشخاص ریسک‌پذیرمی‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در واحدهای ممتاز این صندوق اقدام کنند و اشخاص ریسک‌پذیر با سرمایه‌گذاری در واحدهای عادی این صندوق، حداقل بازدهی عنوان‌شده در امید نامه صندوق را به دست می‌آورند. وی تصریح کرد: محدوده بازدهی تعیین‌شده شامل، کف و سقف بازدهی بوده و در شرایطی که بازدهی صندوق کمتر از کف بازدهی اعلامی باشد، حداقل بازدهی اعلام‌شده برای دارندگان واحدهای عادی از محل واحدهای ممتاز این صندوق تأمین می‌شود؛ از سویی دیگر چنانچه بازدهی صندوق بیش از سقف بازدهی تعیین‌شده باشد، مازاد بازدهی ایجادشده از محل واحدهای عادی نسبت به سقف مذکور، به واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تعلق می‌گیرد. رضا نوحی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در واحدهای ممتاز این صندوق، این امکان را برای سرمایه‌گذاران یادشده فراهم می‌کند تا از منابع جمع‌آوری‌شده از محل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان اهرم استفاده کنند. به همین منظور هرگونه تغییرات در کلیات بازار سرمایه، اثر مضاعفی را بر بازدهی واحدهای ممتاز متصور می‌کند. رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: با توجه به اینکه این صندوق از نوع صندوق‌های سهامی است، اشخاص حقوقی دارای مجوز سبد گردانی معتبر مجاز به ارایه تصدی سمت مدیریت صندوق بوده و پس از ابلاغ مقررات مربوطه می‌توانند نسبت به تاسیس صندوق فوق اقدام کنند. نوحی در ادامه اظهار کرد: با توجه به بازدهی قابل‌قبول سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه، انتظار می‌رود با استقبال هر دو طیف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این صندوق، شاهد پاسخگویی هم‌زمان به نیازهای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز با استفاده از یک ابزار باشیم. وی خاطرنشان کرد: اساسنامه و امید نامه نمونه صندوق یادشده به مدت یک هفته در تارنمای سازمان جهت دریافت اظهارات فعالان بازار سرمایه قرار می‌گیرد و پس‌ازآن ابلاغ خواهد شد. اساسنامه، امید نامه و امید نامه (بدون پرداخت سود) مذکور از دسترسی ذیل قابل دریافت است. فعالان بازار سرمایه، می‌توانند نسبت به ارایه نظرات تخصصی خود از طریق ارسال مکاتبات به اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خصوص اساسنامه و امید نامه نمونه صندوق یادشده اقدام کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران