شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» جدیدترین صورت مالی‌های منتشرشده در کدال را بررسی می‌کند

| | |

سایت کدال یکی از مهم‌ترین نیازهای بورس بازان محسوب می‌شود و این روزها نیز میزان انتشار صورت مالی‌های بورسی افزایش‌یافته، همچنین برخی از اطلاعیه‌های کدال طی روزهای اخیر بدین شرح است:

سایت کدال یکی از مهم‌ترین نیازهای بورس بازان محسوب می‌شود و این روزها نیز میزان انتشار صورت مالی‌های بورسی افزایش‌یافته، همچنین برخی از اطلاعیه‌های کدال طی روزهای اخیر بدین شرح است: 

شرکت رینگ‌سازی مشهد با نماد «خرینگ» اعلام کرد اقدامات قانونی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها و پس‌ازآن افزایش سرمایه از این محل را انجام خواهد داد. هیات‌مدیره بانک ایران‌زمین با نماد «وزمین» زمین پیشنهادی مبنی برافزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی این شرکت از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به سهامداران ارایه کرد. همچنین حسابرس قانونی سازمان با این افزایش سرمایه موافقت کرد. سهامداران شرکت ذوب روی اصفهان با نماد «فروی» با افزایش سرمایه ۵۰ درصدی این شرکت از محل سود انباشته موافقت کردند. کارخانجات مخابراتی ایران با نماد «لکما» از عدم حصول نتیجه از مناقصه تأمین تجهیزات شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان خبر داد. شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید با نماد «شجم» اعلام کرد درخواست پذیرش این شرکت در فرابورس ایران موردپذیرش قرارگرفته است.

شرکت تأمین سرمایه امین با نماد «امین» از پذیرش تعهد پذیره‌نویسی و بازار گردانی اوراق اجاره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد خبر داد. شرکت باما با نماد «کاما» اعلام کرد شرکت کانی کربن طبس، از زیرمجموعه‌های کاما، افزایش سرمایه‌ای ۲۸۰۰ درصدی را به ثبت رسانده است.

شرکت ارتباطات سیار ایران با نماد «همراه» در سال مالی منتهی به 30/12/99 برای هر سهم ۲, ۲۵۸ ریال سود محقق کرده ‌است که ۰۸۰ ، ۲ ریال از آن را، بین سهامداران خود تقسیم خواهد کرد. شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان با نماد «شتوکا» اعلام کرد ۷۰۰ ریال از۰۵۵ ،2 ریال سود خالص به ازای هر سهم خود را در سال مالی منتهی به ۹۹.۱۲.۳۰، بین سهامداران توزیع می‌کند.

شرکت ذوب روی اصفهان با نماد «فروی» در سال مالی منتهی به 30/12/1399 برای هر سهم ۶, ۹۳۸ ریال سود محقق کرده ‌است که ۴, ۴۰۰ ریال از آن را، بین سهامداران خود تقسیم خواهد کرد.

شرکت واسپاری ملت با نماد «ولملت» در سال مالی منتهی به 30/12/1399 برای هر سهم ۴۴۰ ریال سود محقق کرده است که ۱۳۷ ریال از آن را، بین سهامداران خود تقسیم خواهد کرد. شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با نماد «لکما» صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به 30/12/1399 را منتشر کرد. طبق این اطلاعیه، «لکما» طی یک سال گذشته ۴۱ میلیارد تومان زیان خالص، متحمل شده ‍‌است که حاکی از افزایش هفت‌درصدی آن نسبت به سال گذشته دارد. به‌این‌ترتیب این نماد به ازای هر سهم ۱۲۷ ریال زیان شناسایی کرد. شرکت معدنی دماوند با نماد «کدما» در صورت مالی یک‌ساله خود منتهی به 30/12/1399، معادل 21 میلیارد تومان سود خالص به دست آورد که نسبت به دوره گذشته ۲۰۷ درصد افزایش‌یافته است. همچنین سود خالص هر سهم به ۷, ۱۳۲ ریال رسید. شرکت کلر پارس با نماد «کلر» صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به 30/12/1399 را منتشر کرد که طبق آن «شغدیر» طی این مدت ۱۳۱ میلیارد تومان سود خالص، شناسایی کرده ‍‌است که نشان از افزایش ۳۸ درصدی این مبلغ نسبت به سال گذشته دارد. به‌این‌ترتیب سود خالص هر سهم کلر به ۴۰۰ تومان رسید.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد» صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به 30/12/1399 را منتشر کرد. «خفنر» طی یک سال گذشته ۳۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان سود خالص، شناسایی کرده که نسبت به سال گذشته ۱۳۸ درصد افزایش داشته است. به‌این‌ترتیب سود خالص هر سهم فولاد به ۱, ۵۷۲ ریال رسید.

شرکت بورس اوراق بهادار تهران با نماد «بورس» بر اساس صورت‌ مالی یک‌ساله منتهی به 30/12/1399 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود خالص کسب کرد که نسبت به دوره گذشته ۳۴۹ درصد افزایش‌یافته است. همچنین سود خالص هر سهم 400، ۳ ریال رقم خورد.

بیمه سامان با نماد «بساما» صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به 30/12/1399 را منتشر کرد که طبق آن این شرکت طی این مدت ۷۴۰ میلیارد تومان سود خالص، شناسایی کرده ‍‌است که نشان از افزایش ۶۰۶ درصدی این مبلغ نسبت به سال گذشته دارد. شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس با نماد «اپال» صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به 30/12/1399 را منتشر کرد که طبق آن «اپال» طی این مدت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سود خالص، شناسایی و از ضرردهی خارج شده است. میزان سود خالص شرکت پالایش نفت تهران با نماد «شتران» در ۱۲ ماهه منتهی به 30/12/1399 با ۱۴۰ درصد افزایش به هفت هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان رسید. همچنین سود خالص هر سهم شتران ۰۴۹، ۱ ریال رقم خورد. شرکت پالایش نفت لاوان با نماد «شاوان» صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به 30/12/1399 را منتشر کرد. «خفنر» طی یک سال گذشته ۹۲۱ میلیارد تومان سود خالص، شناسایی کرده که نسبت به سال گذشته ۲۳۰ درصد افزایش داشته است. به‌این‌ترتیب سود خالص هر سهم شاوان به ۸, ۰۵۸ ریال رسید. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با نماد «بوعلی» در 12 ماهه منتهی به 30/12/1399 با افزایش 179 درصدی سود خالص به هزار و 960 میلیارد تومان رسید. همچنین سود خالص هر سهم بوعلی ۶۰۰، ۵ ریال رقم خورد. شرکت صنایع ریخته‌گری ایران با نماد «خریخت» صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به 30/12/1399 را منتشر کرد. «خفنر» طی یک سال گذشته ۱۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان سود خالص، شناسایی کرده ‍‌است درصورتی‌که در سال گذشته زیان‌ده بود. به‌این‌ترتیب سود خالص هر سهم خریخت به ۸۷ ریال رسید.

سود خالص شرکت بهنوش ایران با نماد «غبهنوش» سود خالص در ۱۲ ماهه منتهی به 30/12/1399 با ۶۰۴ درصد افزایش به ۸۹ میلیارد تومان رسید. همچنین سود خالص هر سهم غبهنوش ۴۷۹ ، 2 ریال رقم خورد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران