شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درگفت‌وگو با سنا گفت: جلسه اخیر کمیته فقهی به موضوع بررسی سهامی که جهت اجاره دادن برای تامین مالی از محل انتشار اوراق اجاره معرفی شده بود،

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درگفت‌وگو با سنا گفت: جلسه اخیر کمیته فقهی به موضوع بررسی سهامی که جهت اجاره دادن برای تامین مالی از محل انتشار اوراق اجاره معرفی شده بود، اختصاص داشت. وی با بیان اینکه در این جلسه درخصوص این موضوع و جوانب آن طرح بحث شد، افزود: یکی از ظرفیت‌هایی که در حال حاضر در بازار سرمایه ایران- به عنوان یک بازار سرمایه اسلامی مطرح در سطح بین‌المللی -وجود دارد، استفاده از اوراق اجاره مبتنی بر سهام است. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، توضیح داد: اوراق اجاره مبتنی بر سهام، در سطح بازارهای مالی اسلامی دنیا، یک محصول مالی جدید و نوآور و پیشرو محسوب می‌شود که به مدد تصویب و تایید آن در کمیته فقهی و به پشتوانه آرای فقهی مراجع عظام تقلید در بازار سرمایه ایران عملیاتی هم شده و با استفاده از این سازوکار، خیلی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها می‌توانند تامین مالی کنند. پیره اظهار داشت: نکته‌ای که وجود دارد این است که با توجه به اینکه سهام شرکت‌های مختلفی در بازار سرمایه در حال معامله است و این شرکت‌ها از نظر ملاحظات فقهی هم تفاوت‌هایی با هم دارند، سهام تمام شرکت‌ها از نظر ملاحظات کمیته فقهی قابلیت اجاره دادن را ندارد. وی با اشاره به اینکه بر این مبنا سهام تمام شرکت‌ها نمی‌تواند به عنوان دارایی مبنای موضوع انتشار اوراق اجاره قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: از نظر ملاحظات فقهی، آن دسته از شرکت‌هایی که دارایی‌های قابل اجاره آنها در مجموعه اموال شرکت بر سایر انواع دارایی‌ها غلبه داشته باشد، می‌تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرد و در خصوص این سهم‌ها بعد از اینکه کمیته فقهی این موضوع را تایید کرد، امکان انتشار اوراق اجاره برای آنهاوجود دارد. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادامه داد: ساز و کاری که در این رابطه پیشنهاد می‌شود و البته مورد اجرا هم قرار می‌گیرد، این است که مجموعه‌ای مانند یک هلدینگ یا یک شرکت سرمایه‌گذاری که سهم‌ها را در اختیار دارد، و آن سهم از نظر ملاحظات فقهی قابلیت اجاره دارد، توسط آن شرکت که بانی نامیده می‌شود به خریداران اوراق اجاره فروخته می‌شود و خریداران این اوراق، آن سهم را خریداری می‌کنند و بعد منافع آن سهم را در قالب اجاره به شرط تملیک به بانی واگذار می‌کنند . پیره افزود: مشابه انواع اوراق اجاره، ساز و کار کلی فرآیند انتشار و روابط حقوقی بین طرفین در مورد اوراق اجاره مبتنی بر سهام هم وجود دارد و شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت اوراق اجاره مبتنی بر سهام، از این محل تامین مالی کنند . 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران