شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته و در نشست خبر دولت، از اجرای سه مصوبه برای حمایت از بازار سرمایه خبر داد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته و در نشست خبر دولت، از اجرای سه مصوبه برای حمایت از بازار سرمایه خبر داد.

محمدعلی دهقان دهنوی در این خصوص بیان داشت: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام از امروز به صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی خواهد شد.وی در خصوص پیشنهادات هفته گانه دیگر بیان داشت: نخستین پیشنهاد این بود که ۸۰ درصد از درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت وارد شود.

دومین مصوبه به منظور ترغیب شرکت‌های فعال در بازار سرمایه این است که چنانچه سود انباشته صرف افزایش سرمایه شود، شرکت‌ها به همان اندازه معاف مالیاتی می‌شوند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص سومین مصوبه اعلام داشت: شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خود و زیرمجموعه‌هایشان در جهت حمایت از بازار با اصول شورای عالی بورس و اوراق بهادار، اقدام کنند می‌توانند تا ۵۰ درصد مبلغ خرید این سهام به عنوان امهال مالیاتی در یک سال منظور شود و اجازه داده می‌شود بخشی از این مالیات را طی یک سال نزد خود نگهداری کرده و از محل آن به خرید سهام مبادرت ورزند.

دهقان دهنوی با اشاره به اینکه سابق بر این، بانک‌ها و موسسات اعتباری به دلیل مفاد قانون رفع موانع تولید امکان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را نداشتند، ادامه داد: به موجب چهارمین پیشنهاد، بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند از ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید به مدت سه سال معاف شوند و از منابع مالی خود از بازار سرمایه حمایت کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: پنجمین مورد این بود که در خواست شد امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه فراهم شود. طبق اساسنامه این صندوق، سرمایه‌گذاری در بازار پولی و مالی خارجی جزو مصارف مجاز شمرده شده بود، اما خواسته شد که بازار سرمایه هم مشمول موارد سرمایه‌گذاری صندوق شود. این مورد در دولت تصویب شد و امیدواریم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تصویب شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: مطابق ششمین پیشنهاد، درخواست شده تا به صندوق تثبیت و توسعه بازار که دو نهاد حمایتی که جزو  ارکان بازار سرمایه هستند اجازه داده شود تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر و از محل این منابع سیاست‌های حمایتی از بازار دنبال شود.

دهقان دهنوی در خصوص هفتمین پیشنهاد گفت: افرادی که واحدهای صندوق‌ای تی اف پالایشی یکم و خریداری کرده بودند و در این مدت دچار ضرر و زیان شده بودند، ضرر آنها به نوعی جبران شود. به این ترتیب، از طریق واحدهای همین صندوق یا سایر سهام یا صندوق‌هایی که دولت برای واگذاری خواهد داشت به صورت جایزه و هبه و به اندازه زیان به افراد متضرر تعلق بگیرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تاکید کرد: برنامه سازمان بورس تقویت و توسعه بازار و ایجاد پایداری بیشتر در بازار سرمایه خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران