شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شرکت باما گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد. میزان فروش ماهیانه شرکت کاما در آذر ماه امسال ۳ هزار و ۲۰۵ میلیارد و ۱۶۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ افزایش ۶ هزار و ۵۳۸ درصدی داشته است.

افزایش فروش کاما

شرکت باما گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد. میزان فروش ماهیانه شرکت کاما در آذر ماه امسال ۳ هزار و ۲۰۵ میلیارد و ۱۶۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ افزایش ۶ هزار و ۵۳۸ درصدی داشته است. مقایسه فروش این شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت یک هزار و ۲۰۶ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی «باما» در ماه آذر مبلغ ۴۳ میلیارد و ۹۷۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ کاهش ۹ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت کاما در آذر ماه امسال، سایر تولیدات به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی این شرکت در آذر ماه امسال مبلغ ۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال بوده است درحالی که در آبان ماه فروش صادراتی نداشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی «کاما» در آذر ماه امسال، کنسانتره سولفور روی به مبلغ ۲ هزار و ۲۱ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال بوده است. شرکت باما از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۷ هزار و ۲۸۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۳۹۲ درصدی داشته است.

کاهش ۲۷ درصدی شپترو

میزان فروش ماهیانه شرکت پتروشیمی آبادان در آذر ماه امسال یک هزار و ۱۵۸ میلیارد و ۴۵۹ میلیون ریال بوده که نسبت به آبان ماه ۹۹ کاهش ۱۲ درصدی داشته است. مقایسه فروش «شپترو» در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۰۹۶ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی این شرکت در ماه آذر مبلغ ۶۳۶ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ کاهش ۲۷ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت پتروشیمی آبادان در آذر ماه امسال، PVC به مبلغ ۶۳۵ میلیارد و ۲۹۲ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی «شپترو» در آذر ماه امسال مبلغ ۵۲۱ میلیارد و۵۴۰ میلیون ریال بوده که نسبت به آبان ماه ۹۹ رشد ۱۵ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی این شرکت در آذر ماه امسال، PVC به مبلغ ۴۱۹ میلیارد و ۴۴۳ میلیون ریال بوده است. شرکت پتروشیمی آبادان از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۴ هزار و ۴۱۱ میلیارد و ۶۱۶ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۹۵ درصدی را ثبت کرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران