شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شرکت صنعتی بهپاک در صورت‌های مالی تلفیقی سود عملیاتی خود را ۴۴۱میلیارد ریال و سود خالص را ۲۷۵میلیارد ریال اعلام کرد.

سود تلفیقی ۵۵۰ ریالی بهپاک

شرکت صنعتی بهپاک در صورت‌های مالی تلفیقی سود عملیاتی خود را ۴۴۱میلیارد ریال و سود خالص را ۲۷۵میلیارد ریال اعلام کرد. همچنین در صورت‌های مالی ۹ماهه شرکت اصلی سود عملیاتی ۴۴۱میلیارد ریال و سود خالص آن ۲۷۵میلیارد ریال است. این شرکت سود انباشته تلفیقی را ۶۱۴میلیارد ریال و سود انباشته شرکت اصلی را ۶۱۹میلیارد ریال اعلام کرد. در گزارش منتشر شده سود تلفیقی هر سهم ۵۵۰ریال است و در شرکت اصلی نیز مبلغ سود همان ۵۵۰ریال محقق شده است. «بهپاک»، در تشریح اهداف خود در خصوص تولید و فروش محصولات اعلام کرده است که به دنبال بهبود مستمر و توسعه پایدار، بازدهی مناسب سرمایه، حفظ و ارتقای سهم بازار و معرفی محصولات جدید است. از سوی دیگر قصد دارد برندهای خود را حفظ و ارتقا دهد و هزینه‌های مالی شرکت را کاهش دهد. با توجه به وضعیت موجود این شرکت در پی تحقیق و توسعه بازار خود، ارتقای دانش و مهارت‌های کارکنان، توسعه توانمندی کارکنان و حفظ ایمنی و سلامت کارکنان در خصوص شیوع بیماری کرونا است. شرکت صنعتی بهپاک در دوره ۹ماهه مبلغ فروش انواع محصولات خود را ۳هزار و ۲۱۱میلیارد ریال اعلام کرده که از این محل ۴۹۸میلیارد و ۳۴۲میلیون ریال سود ناخالص شناسایی کرده است. این شرکت براساس پیش بینی‌هایی که برای ۳ماهه منتهی به ۳۰اسفند ۱۳۹۹ دارد، اعلام کرد مبلغ فروش ۳ماهه شرکت به ۲هزار و ۲۳میلیارد و ۳۹۷میلیون ریال می‌رسد.

۷۳۳ ریال  سود تلفیقی  هر سهم توریل

شرکت توکاریل در اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۹ اعلام کرد سود عملیاتی تلفیقی به یک هزار و ۳۸میلیارد ریال و سود خالص آن به ۲هزار و ۳۴۵میلیارد ریال رسیده است. سود انباشته تلفیقی این شرکت با رشد ۸۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته به ۳هزار و ۴۰۹میلیارد ریال رسید و سود انباشته شرکت اصلی نیز با رشد ۸۳درصدی به ۲هزار و ۹۴۹میلیاردریال بالغ شده است. این شرکت طی ۶ماه توانسته ۶۵۰ریال برای هرسهم در شرکت اصلی سود بسازد و در صورت‌های تلفیقی از تحقق سود ۷۳۳ریالی برای هرسهم خبر داد. «توریل» در گزارش خود به زیان سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها به مبلغ ۱۴۵میلیارد و ۵۷میلیون ریال اشاره کرده که شامل سود تقسیمی مجمع سالانه شرکت‌های سرمایه پذیر به مبلغ ۴۰میلیارد و ۲۸۴میلیون ریال و زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های آسیا سیر ارس به مبلغ ۱۱۱میلیارد و ۷۰۹میلیون ریال و شرکت صنایع ملی سرب و روی ایران به مبلغ ۷۳میلیارد و ۶۳۲میلیون ریال بر اساس اهم رویه‌های حسابداری شرکت بوده است.

رشد دوباره ومهان

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۹ سود عملیاتی خود را ۱۴هزار و ۸۴۸میلیارد ریال و سود خالص را ۱۴هزار و ۴۴۹میلیارد ریال منتشر کرد. این شرکت در این دوره، سود انباشته پایان دوره را ۲۵هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال اعلام و برای هرسهم یک هزار و ۴۴۵ریال سود محقق کرد. با توجه به صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، «ومهان» از رشد ۲۴۸هزار و ۳۸۵میلیارد و ۶۴۶میلیون ریالی این پرتفوی خبر داد. در این پرتفوی بهای تمام شده با افزایش ۱۳هزار و ۱۳۹میلیارد ریالی به ۳۹هزار و ۶۵۰میلیارد ریال رسید. همچنین ارزش بازار آن با افزایش ۱۹۱هزار و ۶۹۲میلیارد ریالی به ۲۸۸هزار و ۳۵میلیارد ریال بالغ شد. این شرکت مبلغ سهام بورسی خریداری شده را ۲۵هزار و ۳۰میلیارد ریال و سهام واگذار شده را ۲۱هزار و ۵۱۳میلیارد ریال اعلام کرد که از محل واگذاری‌ها سود ۹هزار و ۳۰۷میلیارد ریالی شناسایی کرده است. «ومهان» در تشریح اهداف و برنامه‌های راهبردی خود در خصوص ترکیب پرتفوی اعلام کرده که همواره به دنبال تجزیه و تحلیل بنیادی و بررسی سیستماتیک همه‌جانبه و دایمی شرکت‌های سرمایه پذیر به ویژه شرکت‌های موجود در سبد دارایی‌های بورسی و فرابورسی است. همچنین این شرکت به اصلاح مستمر و بهینه‌سازی پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاریها و گسترش پرتفوی در راستای صنایعی که از مزیت نسبی و سطح اطمینان بیشتری برخوردار هستند، پرداخته است. برای تکمیل زنجیره خدمات مالی نیز از طریق تاسیس یا تحصیل نهادهای مالی جدید اقدام‌های جدی به کار می‌بندد. از برنامه‌های با اهمیت «ومهان» برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰اسفند۱۳۹۹ می‌توان به تلاش برای افزایش مداوم کیفیت و پایداری سود خالص شرکت از طریق سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های  کم‌ریسک و دارای بازده نقدی بالاتر اشاره کرد.

سود هر سهم تکشا ۱۶۱۷ ریال شد

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی در اطلاعیه منتشر شده به سود عملیاتی ۹۶میلیارد ریالی اشاره دارد که در مقایسه با فعالیت مدت مشابه سال مالی گذشته با رشد ۱۴۷درصدی همراه شده است. از سوی دیگر سود خالص این شرکت با رشد ۸۱۱درصدی به ۳۲۳میلیارد ریال و سود انباشته با رشد ۲۲۳درصدی به ۴۰۴میلیارد ریال رسید. «تکشا» در ۶ ماهه اول سال مالی گذشته توانسته بود به ازای هرسهم ۳۲۳ریال سود محقق کند، اما در ۶ماهه ابتدای سال مالی سال جاری با افزایش ۴۰۱درصدی آن مبلغ یک هزار و ۶۱۷ریال را محقق ساخته است. این شرکت اهداف خود را حفظ بازار موجود و تولید محصولات جدید به منظور افزایش سطح درآمدهای عملیاتی قرار داده است. همچنین برای تکمیل طرح‌های توسعه نیاز به عملیاتی شدن افزایش سرمایه دارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران