شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در یک مقطعی بازار روند صعودی به خود گرفت و پس از آن تصمیماتی کوتاه‌مدت گرفته شد که به نفع بازار نبود و بدین ترتیب در تصمیمات تجدیدنظر شد.

علیرضا تاج‌بر |

در یک مقطعی بازار روند صعودی به خود گرفت و پس از آن تصمیماتی کوتاه‌مدت گرفته شد که به نفع بازار نبود و بدین ترتیب در تصمیمات تجدیدنظر شد. یکی از این تصمیمات کاهش اعتبارات کارگزاری‌ها بود و بعد از آن ضریب تضمین کارگزاری‌ها کاهش یافت. اما؛ براساس تصمیمات جدید این تصمیمات به‌طور تقریبی به حالت معمول خود بازمی‌گردد.

این موارد نشان می‌دهد که ما استراتژی بلندمدت برای بازارسرمایه نداریم و در زمان حال و براساس اتفاقات پیش آمده در بازار آیین‌نامه یا ابلاغیه‌ای جدید در بازار اعلام می‌کنیم. این کاهش کارمزد ضربه بزرگی به کارگزاران زد. شاید در ابتدا این کاهش به نفع سهامداران دیده می‌شود اما؛ تنها 20 درصد از منابع به نفع سهامداران شد و بیشترین نفع و سود برای صندوق‌های توسعه بازار بود و مشخص نیست این تصمیم چه زمانی لغو شود. در سخن تنها 50 درصد از سود کارگزاری‌ها کاهش پیدا کرده اما؛ در عمل با توجه به میزان مالیات و هزینه‌های نرم‌افزاری این مقدار تا 70 درصد می‌رسد. همچنین کارگزاران باید هزینه عضویت سازمان بورس و... را پرداخت کنند و عملا حاشیه سود نامطلوبی برای سهامداران باقی می‌ماند.

در هرحال این تصمیمات، تصمیمات بلندمدت و کارشناسی شده نیست و تنها تصمیمات روزانه است یا توجه به ماهیت بازار سرمایه بهتر است تصمیمات بلندمدتی در بازار گرفته شود.

این روزها بازار قرمز است و یکسری تصمیمات نادرست دست به دست هم داده‌اند تا بازار به روند عادی و سبز خود بازنگردد. اگر میزان تصمیمات لحظه‌ای در بازار کاهش یابد بورس روند متعادل‌تری به خود می‌گیرد و باتوجه به موضوع که گروه بزرگی از جامعه درگیر بازار سرمایه هستند انتظار می‌روند تصمیمات بلندمدت و کارشناسی شده‌ای برای بازار گرفته شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران