شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مروری بر خلاصه مجمع عمومی «شفارس»: مجمع عمومی شرکت صنایع شیمیایی فارس تقسیم مبلغ ۲۸۰ ریال سود خالص هر سهم و ۲۰۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

   مروری بر خلاصه مجمع عمومی  «شفارس»: مجمع عمومی شرکت صنایع شیمیایی فارس تقسیم مبلغ ۲۸۰ ریال سود خالص هر سهم و ۲۰۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند. به گزارش سنا، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع شیمیایی فارس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در روز یک‌شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه «شفارس» برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است:  استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره. براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت صنایع شیمیایی فارس عبارت است از:  سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۲۰۰ ریال و سود خالص به ازای هر سهم ۲۸۰ ریال تصویب شد. سود خالص ۱۷۶ میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۵۴ میلیارد و ۸۹۶ میلیون ریال اعلام شد.

   پیشنهاد افزایش سرمایه چشمگیر «ورفاه»: 

هیات مدیره بانک رفاه کارگران پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۸۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال را به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت پیشنهاد داد. شرکت بانک رفاه کارگران عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۲۳ هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال به ۲۰۸ هزار و ۷۶۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال دارد.

بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه  «و رفاه » از محل آورده نقدی سهامداران، سایر اندوخته‌ها، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور بهبود ساختار و رعایت نسبت‌های مالی که در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده خواهد بود. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.

   سرمایه «دتماد» ۷۱۵ میلیاردی شد:  سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه ۲۱۵ میلیارد ریالی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت کرد. افزایش سرمایه ۲۱۵ میلیارد ریالی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۱۵ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از سوی سازمان بورس بلامانع اعلام شد. افزایش سرمایه شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش خواهد بود. بر اساس این گزارش، انجام افزایش سرمایه «دتماد» حداکثر تا ۶۰ روز پس از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

   تعیین سود ۲۰۰۶ ریالی هر سهم «دکوثر»:  مجمع عمومی شرکت داروسازی کوثر تقسیم مبلغ ۲ هزار و ۶ ریال سود خالص هر سهم و ۲۰۱ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند. مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی کوثر برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در روز یک‌شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه  «فرابورس » برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است:  استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره. براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت داروسازی کوثر عبارت است از:  سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۲۰۱ ریال و سود خالص به ازای هر سهم ۲ هزار و ۶ریال تصویب شد.سود خالص یک هزار و ۸۳ میلیارد و ۳۶۹ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، یک هزار و ۴۹۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون ریال اعلام شد.

   سود هر سهم «ودی»  افزایشی بود:  بیمه دی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ به صورت حسابرسی شده، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۷۹۰ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۴۱۱ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۳۳۶ درصدی برخوردار است. همچنین این شرکت در صورت‌های مالی حسابرسی نشده دوره مذکور، سود هر سهم را یک هزا رو ۶۰۴ ریال اعلام کرده بود.  بیمه دی با سرمایه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. بیمه دی در دوره یاد شده، مبلغ ۴هزار و ۴۷۴ میلیارد و ۱۵۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۷۹۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۳۳۶ درصدی برخوردار است. لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور نسبت به گزارش حسابرسی نشده بیمه دی، افزایش ۸۶ ریالی در سود هر سهم مشاهده می‌شود. بر این اساس، سود هر سهم در گزارش حسابرسی نشده یک هزار و ۶۰۴ ریال و سود خالص، ۴ هزار و ۹ میلیارد و ۳۲۲ میلون ریال عنوان شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران