شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مروری بر عملکرد مالی یک ساله «شبندر»: شرکت پالایش نفت بندرعباس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۹۲۰ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۲۲۳ ریال اعلام شده بود،

    مروری بر عملکرد مالی یک ساله «شبندر»:  شرکت پالایش نفت بندرعباس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۹۲۰ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۲۲۳ ریال اعلام شده بود، از کاهش ۲۵ درصدی برخوردار است.

این شرکت در صورت‌های مالی حسابرسی نشده دوره یاد شده، سود هر سهم را یک هزار و ۶۰ ریال اعلام کرده بود.

به گزارش سنا، شرکت پالایش نفت بندرعباس با سرمایه ۲۸ هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت پالایش نفت بندرعباس در دوره یاد شده، مبلغ ۲۶ هزار و ۳۸۰ میلیارد و ۲۷۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۹۲۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۲۵ درصدی برخوردار است.

لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور نسبت به گزارش حسابرسی نشده شرکت پالایش نفت بندرعباس، کاهش ۱۴۰ ریالی در سود هر سهم مشاهده

می‌شود.

 “شبندر “ در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳۵ هزار و ۸۷ میلیارد و ۸۲۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و ۲۲۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران