شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«خبهمن» از واگذاری‌های خود به سود رسید: گروه بهمن در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۵۱۲ میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال سود کسب کرد.

  «خبهمن» از واگذاری‌های خود به سود رسید: گروه بهمن در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۵۱۲ میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال سود کسب کرد. به گزارش سنا، گروه بهمن با سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد. گروه بهمن با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵ هزار و ۲۵۴ میلیارد و ۴۶۸ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۷۷ هزار و ۸۷۰ میلیارد و ۷۳۲ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۶۹۷ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال به ۵ هزار و ۹۵۱ میلیارد و ۸۴۳ میلیون ریال رسید. ارزش بازار گروه بهمن نیز با افزایش ۲۰ هزار و ۲۹۶ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال معادل ۹۸ هزار و ۱۶۶ میلیارد و ۹۵۵ میلیون ریال محاسبه شد. 

  پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی «بورس»:  هیات‌مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد افزایش سرمایه ۲ هزار میلیارد ریالی، معادل ۱۰۰ درصد سرمایه این شرکت را به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت پیشنهاد داد. شرکت بورس اوراق بهادار تهران عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال به ۴ هزار میلیارد ریال دارد. بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه «بورس» از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور رعایت مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها که در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ به تصویب هیات‌مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود.

  ارزش بازار «سیدکو» ۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافت:  ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، با افزایش ۹ هزار و ۵۳۷ میلیارد و ۷۹۷ میلیون ریال به ۴۴ هزار و ۴۳ میلیارد و ۸۴ میلیون ریال رسید. شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان با سرمایه ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵ هزار و ۱۶۴ میلیارد و ۵۷۶ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۳۴ هزار و ۵۰۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۳۷۰ میلیارد و ۲۶۹ میلیون ریال به ۵ هزار و ۵۳۴ میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان نیز با افزایش ۹ هزار و ۵۳۷ میلیارد و ۷۹۷ میلیون ریال معادل ۴۴ هزار و ۴۳ میلیارد و ۸۴ میلیون ریال محاسبه شد.  «سیدکو» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۱۲۱ میلیارد و ۷۶ میلیون ریال به مبلغ ۸۵۷ میلیارد و ۷۷۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۷۳۶ میلیارد و ۶۹۵ میلیون ریال سود کسب کرد .

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران