شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«افق» به هر سهم ۵۲۸۵ ریال اختصاص داد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۵ هزار و ۲۸۵ ریال کنار گذاشت

  «افق» به هر سهم ۵۲۸۵ ریال اختصاص داد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۵ هزار و ۲۸۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲ هزار و ۹۷۹ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۷۷ درصدی برخوردار است. به گزارش سنا، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در دوره یاد شده، مبلغ ۵ هزار و ۲۸۵ میلیارد و ۴۵۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۵ هزار و ۲۸۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۷۷ درصدی برخوردار است.  “افق “ در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲ هزار و ۹۷۸ میلیارد و ۵۰۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۲ هزار و ۹۷۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

  سود هر سهم «دکوثر» ۵۹۱ درصد افزایش یافت:  شرکت داروسازی کوثر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۹۰۸ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲۷۶ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۵۹۱ درصدی برخوردار است. شرکت داروسازی کوثر با سرمایه ۵۴۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت داروسازی کوثر در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۳۰ میلیارد و ۲۵۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۹۰۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۵۹۱ درصدی برخوردار است.  “دکوثر “ در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۴۸ میلیارد و ۸۹۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۲۷۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنین براساس این گزارش، شرکت داروسازی کوثر در صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، سود هر سهم را با افزایش ۲۶۷ درصدی نسبت به سال گذشته، ۴ هزار و ۲۲۵ ریال و سود خالص را ۲ هزار و ۲۸۱ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال اعلام کرده بود.

  پیشنهاد افزایش سرمایه «والبر»:  هیات مدیره گروه دارویی البرز پیشنهاد افزایش سرمایه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی را به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت پیشنهاد داد. گروه دارویی البرز عنوان کرده است برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال به ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال دارد. بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه «والبر» از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور افزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایه‌ای و سود انباشته به منظور الزامات اساسنامه که در تاریخ یکم تیرماه ۱۳۹۹ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران