شماره امروز: ۵۴۷

| | |

صورت‌های مالی تلفیقی «همراه» منتشر شد: شرکت ارتباط سیار ایران صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۸ را منتشر کرد.

  صورت‌های مالی تلفیقی «همراه» منتشر شد:  شرکت ارتباط سیار ایران صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۸ را منتشر کرد. به گزارش سنا، شرکت ارتباط سیار ایران در صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ماهه سود هرسهم را یک هزار و ۹۷۵ریال اعلام کرد. این در حالی است که در شرکت اصلی، سود هرسهم یک هزار و ۸۹۵ریال محقق شده است. این شرکت در گزارش تلفیقی سود عملیاتی را ۴۲هزار و ۴۰۶میلیارد ریال و سود خالص را ۳۷هزار و ۶۶۷میلیارد ریال اعلام کرد و سود انباشته «همراه» به ۴۰هزار و ۸۹۸میلیارد ریال رسید. در شرکت اصلی نیز سود خالص به ۳۶هزار و ۵۳میلیارد ریال و سود عملیاتی آن به ۴۰هزار و ۸۱۸میلیارد ریال سیده است و سود انباشته آن ۳۶هزار و ۲۵۴میلیارد ریال اعلام شده است. در گزارش منتشر شده «همراه» سود تلفیقی هرسهم سال مالی مورد گزارش نسبت به سال مالی سال گذشته با افت اندکی مواجه شده است اما سود هر سهم در شرکت اصلی رشد ۵۴درصدی را تجربه کرده است.

  «غنوش» به هر سهم ۳۷۴ ریال اختصاص داد:  شرکت نوش مازندران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۳۷۴ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲۵ ریال اعلام شده بود، از افزایش چشمگیری درصدی برخوردار است. شرکت نوش مازندران با سرمایه ۳۵۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت نوش مازندران در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳۰ میلیارد و ۹۸۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳۷۴ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش یک هزار و ۳۹۶ درصدی برخوردار است. لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور نسبت به گزارش حسابرسی نشده، تغییری مشاهده نمی‌شود. «غنوش» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۸ میلیارد و ۸۵۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۲۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنین براساس این گزارش، شرکت نوش مازندران در صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، سود هر سهم را با افزایش یک هزار و ۹۶۵ درصدی نسبت به سال گذشته، ۳۵۱ ریال و سود خالص را ۱۲۲ میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال اعلام کرده بود.

  تعیین سود نقدی ۱۰۰۰ ریالی هر سهم «سخوز»:  مجمع عمومی شرکت سیمان خوزستان تقسیم مبلغ ۷۳۵ ریال سود خالص هر سهم و یک هزار ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند. مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خوزستان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در روز یکشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی سالانه «سخوز» برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است:  استماع گزارش هیات‌مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌مدیره و تعیین پاداش هیات‌مدیره. براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت سیمان خوزستان عبارت است از: 

سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ یک هزار ریال و سود خالص به ازای هر سهم ۷۳۵ ریال تصویب شد. سود خالص یک هزار و ۲۸ میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۱۴۴ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال اعلام شد. سازمان حسابرسی به ‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس و همچنین به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شد.

  تعیین سود ۱۳۵۴ ریالی هر سهم «سفار»: مجمع عمومی شرکت سیمان فارس تقسیم مبلغ یک هزار و ۳۵۴ ریال سود خالص هر سهم و یک هزار و ۵۷۷ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند. مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان فارس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در روز شنبه ۲۴ خورداد ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی سالانه “سفار “ برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است: 

استماع گزارش هیات‌مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌مدیره و تعیین پاداش هیات‌مدیره. براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت سیمان فارس عبارت است از: 

سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ یک هزار و ۵۷۷ ریال و سود خالص به ازای هر سهم یک هزار و ۳۵۴ ریال تصویب شد. سود خالص ۳۱۵ میلیارد و ۵۵۶ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۴۰ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال اعلام شد. مفید راهبر به ‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس و همچنین آرمان آروین پارش به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران