شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«دکیمی» به هر سهم ۱۳۱۰ ریال اختصاص داد: شرکت صنعتی کیمیدارو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۳۱۰ ریال کنار گذاشت

  «دکیمی» به هر سهم ۱۳۱۰ ریال اختصاص داد:  شرکت صنعتی کیمیدارو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۳۱۰ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۱۱۹ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۷ درصدی برخوردار است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت صنعتی کیمیدارو با سرمایه ۵۷۶ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت صنعتی کیمیدارو در دوره یاد شده، مبلغ ۷۵۴ میلیارد و ۶۲۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۳۱۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۷ درصدی برخوردار است.

لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور نسبت به گزارش حسابرسی نشده، تنها افزایش ۲ ریالی در سود هر سهم مشاهده می‌شود.  «دکیمی» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۴۴ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ یک هزار و ۱۱۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

  سود 794 میلیاردی «وپویا» از واگذاری‌ها: شرکت سرمایه‌گذاری پویا در دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، فروشنده و خریدار سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۷۹۴ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال سود کسب کرد.

به گزارش سنا، شرکت سرمایه‌گذاری پویا با سرمایه ۲ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری پویا با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفند سال گذشته اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲ هزار و ۹۸۵ میلیارد و ۲۱۱ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۸ هزار و ۱۳۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۶۴۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال به ۳ هزار و ۶۲۶ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری پویا نیز با افزایش ۹۴۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال معادل ۹ هزار و ۷۰ میلیارد و ۳۴۳ میلیون ریال محاسبه شد.  « وپویا» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۴۰۰ میلیارد و ۳۵۸ میلیون ریال به مبلغ یک هزار و ۱۹۴ میلیارد و ۹۰۷ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۷۹۴ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری پویا طی دوره یک ماهه منتهی به اسفند ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۴۱ میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال خریداری کرد.

  «سیدکو» و ۴۹۷ ریال برای هر سهم:  شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸به ازای هر سهم خود ۴۹۷ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۱۷۷ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۸۱ درصدی برخوردار است.

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان با سرمایه ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان در دوره یاد شده، مبلغ ۲ هزار و ۳۸۴ میلیارد ۱۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۹۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۸۱ درصدی برخوردار است.

لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده دوره مذکور نسبت به گزارش حسابرسی نشده، تغییری مشاهده نمی‌شود. این شرکت بورسی، سود انباشته پایان سال را با افزایش ۵۵ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، مبلغ ۴ هزار و ۲۰۲ میلیارد و ۸۴۹ میلیون ریال اعلام کرده است.

«سیدکو» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۸۴۸ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۱۷۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین براساس این گزارش، ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان در دوره یاد شده، با افزایش ۱۵ هزار و ۴۶۸ میلیارد و ۸۹۲ میلیون ریال به ۲۱ هزار و ۴۲ میلیارد و ۴۱۲ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با افزایش ۷۹۲ میلیارد و ۱۲۹ میلیون ریال معادل ۴ هزار و ۷۶۸ میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال محاسبه شد. «سیدکو» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۶۱۲ میلیارد و ۷۱ میلیون ریال به مبلغ معادل یک هزار و ۵۴۷ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۹۳۵ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال سود کسب کرد. شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۳۹۰ میلیارد و ۷۴۱ میلیون ریال خریداری کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران