شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مروری بر خلاصه مجمع عمومی «ما»: مجمع عمومی بیمه ما تقسیم مبلغ ۵۱۹ ریال سود خالص و ۳۸۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

   مروری بر خلاصه مجمع عمومی «ما»:  مجمع عمومی بیمه ما تقسیم مبلغ ۵۱۹ ریال سود خالص و ۳۸۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

به گزارش سنا، مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ما برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در روز سه شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه «ما» برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است: 

استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره.

براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت بیمه ما عبارت است از: 

سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۳۸۰ ریال و سود خالص به ازای هر سهم ۵۱۹ ریال تصویب شد.

سود خالص ۷۷۸ میلیارد و ۷۴۳ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۱۵۰ میلیارد و ۵۰۹ میلیون ریال اعلام شد.

فاطر تحقیق به ‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس و همچنین هشیار بهمند به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

   «کدما» ۲۳۲۵ ریال سود ساخت:  شرکت معدنی دماوند در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۲ هزار و ۳۲۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۱۶۷ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۹۹ درصدی برخوردار است.

شرکت معدنی دماوند با سرمایه ۳۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت معدنی دماوند در دوره یاد شده، مبلغ ۶۹ میلیارد و ۷۶۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲ هزار و ۳۲۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش درصدی برخوردار است.

 «کدما» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳۴ میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و ۱۶۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران