شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تعیین سود ۲۱۵۹ ریالی هر سهم «فروی»: مجمع عمومی شرکت ذوب روی اصفهان تقسیم مبلغ ۲ هزار ریال سود نقدی و ۲ هزار و ۱۵۹ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند. به گزارش سنا،

    تعیین سود ۲۱۵۹ ریالی هر سهم «فروی»:  مجمع عمومی شرکت ذوب روی اصفهان تقسیم مبلغ ۲ هزار ریال سود نقدی و ۲ هزار و ۱۵۹ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند. به گزارش سنا، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ذوب روی اصفهان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در روز شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی سالانه “فروی “ برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است:  استماع گزارش هیات‌مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات‌مدیره و تعیین پاداش هیات‌مدیره. براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت ذوب روی اصفهان عبارت است از:  سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۲ هزار ریال و سود خالص به ازای هر سهم ۲ هزار و ۱۵۹ ریال تصویب شد. سود خالص یک هزار و ۲۹۵ میلیارد و ۵۵۷ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۴۸۱ میلیارد و ۷۳۶ میلیون ریال اعلام شد. سیاق نوین جهان به ‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس و همچنین آرمان آروین پارس به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شد.

    «دکیمی» به هر سهم ۱۳۰۹ ریال اختصاص داد:  شرکت صنعتی کیمیدارو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۳۰۹ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۱۱۹ ریال اعلام شده بود، افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. شرکت صنعتی کیمیدارو با سرمایه ۵۷۶ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت صنعتی کیمیدارو در دوره یاد شده، مبلغ ۷۵۴ میلیارد و ۲۰۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۳۰۹ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۷ درصدی برخوردار است.  “دکیمی “ در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۴۴ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ یک هزار و ۱۱۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

    کاهش 29 درصدی سود هر سهم «غگلستا»: شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۴۳۹ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۶۱۶ ریال اعلام شده بود، کاهش ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان با سرمایه ۱۲۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان در دوره یاد شده، مبلغ ۵۲ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۳۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۲۹ درصدی برخوردار است. «غگلستا» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۷۳میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۶۱۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران