شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پوشش سود ۲۰۹۵ ریالی «کفرا» برای هر سهم: شرکت فرآورده‌های نسوز ایران در یک سال مالی توانست به ازای هر سهم دو هزار و ۹۵ریال سود پوشش دهد.

  پوشش سود ۲۰۹۵ ریالی «کفرا» برای هر سهم:  شرکت فرآورده‌های نسوز ایران در یک سال مالی توانست به ازای هر سهم دو هزار و ۹۵ریال سود پوشش دهد. به گزارش سنا، شرکت فرآورده‌های نسوز ایران در اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ اعلام کرد که طی این دوره سود انباشته شرکت به ۹۸۹میلیارد ریال رسیده است. همچنین سود خالص دوره به مبلغ ۷۸۱میلیارد ریال و سود عملیاتی به مبلغ ۹۹۵میلیارد ریال رسید. «کفرا» در این دوره فروش خود را ۳۹هزار و ۷۹۵تن محصولات و به ارزش ۳هزار و ۱۷۹میلیارد ریال بوده است که توانسته سود ناخالص را یک هزار و ۱۴۲میلیارد ریال ثبت کند. این شرکت در برنامه‌های خود به تنوع تولید و فروش، ورود به بازارهای بین‌المللی وجذب مشتریان جدید، تحقیق در زمینه کاهش بهای تمام شده با توجه به نوع ترکیب تولید و فروش محصولات می‌پردازد. «کفرا» در خصوص تشریح برنامه‌های خود در جهت تکمیل طرح‌های توسعه اعلام کرد که در نظر دارد به منظور تغذیه خط اصلی تولید و تامین زنجیره تامین نسبت به راه‌انداری طرح توسعه تا تاریخ پیش‌بینی شده اقدام کند. همچنین این شرکت با تشکیل کمیته وصول مطالبات نسبت به تامین مالی اقدام ودر صورت نیاز از تسهیلات استفاده می‌کند و علاوه بر این استراتژی شرکت بر مبنای فروش نقدی قرار داده شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران