شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مروری بر عملکرد فروردین ماه «وسبحان»: ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری سبحان در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1399،

   مروری بر عملکرد فروردین ماه «وسبحان»:  ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری سبحان در دوره یک  ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1399، با افزایش 47 میلیارد و 675 میلیون ریال به یک هزار و 864 میلیارد و 638 میلیون ریال رسید. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با سرمایه یک هزار و 300 میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1399را حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به 31 فروردین سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و 574 میلیارد و 877 میلیون ریال و ارزش بازار معادل یک هزار و 816 میلیارد و 963 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش 73 میلیارد و 925 میلیون ریال به یک هزار و 648 میلیارد و 802 میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری سبحان نیز با افزایش 47 میلیارد و 675 میلیون ریال معادل یک هزار و 864 میلیارد و 638 میلیون ریال محاسبه شد. «وسبحان» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 58 میلیارد و 377 میلیون ریال به مبلغ 123 میلیارد و 804 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت 65 میلیارد و 427 میلیون ریال سود کسب کرد.

   افزایش 54 هزار میلیاردی ارزش بازار «تاصیکو»:  ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹، با افزایش ۵۴ هزار و ۸۹ میلیارد و ۵۳۹ میلیون ریال به ۲۱۸ هزار و ۸۷۹ میلیارد و ۱۸۸ میلیون ریال رسید. شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۳ هزار و ۸۹ میلیارد و ۸۵۱ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۱۶۴ هزار و ۷۸۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش ۵ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریال به ۲۳ هزار و ۸۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال رسید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران