شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس، با اشاره به رد درخواست افزایش سرمایه بانک ملت از محل سود تسعیر ارز گفت:

رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس، با اشاره به رد درخواست افزایش سرمایه بانک ملت از محل سود تسعیر ارز گفت: سازمان بورس در زمان بررسی افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت‌ها همواره بندهای حسابرس و بازرس قانونی صورت‌های مالی که تاثیرگذار بر میزان کفایت سود انباشته است را مدنظر قرار می‌دهد و اظهارنظر نسبت به افزایش سرمایه بعد از کسر ذخایر مزبور اعمال می‌شود.به گزارش سنا، طهماسب‌زاده گفت: بر اساس استانداردهای حسابداری، سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می‌شوند، ولی بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای رعایت بخشنامه بانک مرکزی، بدون لحاظ آثار احتمالی بند‌های گزارش حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 97.12.29 نسبت به انتقال تمام یا بخشی از سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به حساب اندوخته اقدام کرده‌اند. این در حالی است که ممکن است در صورت لحاظ نمودن اثرات بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی، سودی جهت انتقال به حساب سایر اندوخته‌ها و افزایش سرمایه از محل یاد شده وجود نداشته باشد.وی افزود: این موضوع طی جلسات حضوری به بانک‌ها اعلام و درخواست مدارک و مستندات شده است و با توجه به اهمیت موضوع، این سازمان با مراجع مربوط از جمله بانک مرکزی و سازمان حسابرسی مکاتبه کرده که در نهایت سازمان حسابرسی ضمن اذعان به ابهامات مطرح شده توسط سازمان، عنوان کرد گزارش افزایش سرمایه صادره مورخ 98.10.30 صرفاً در رعایت مقررات تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و براساس دستورالعمل تهیه گزارش توجیهی هیات‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه بر اساس مقررات تنظیم شده است و در صورت اعمال بند‌های گزارش صورت‌های مالی، بانک ملت کفایت لازم جهت انجام افزایش سرمایه مدنظر را ندارد. از این رو و بر اساس ضوابط، سازمان با تقاضای افزایش سرمایه این بانک موافقت نکرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران