شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سود هر سهم «وسپه» افزایشی بود: شرکت سرمایه‌گذاری سپه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۸،

  سود هر سهم «وسپه» افزایشی بود:  شرکت سرمایه‌گذاری سپه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۷۰۹ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۰۵ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۳۲ درصدی برخوردار است.

به گزارش سنا، شرکت سرمایه‌گذاری سپه با سرمایه ۶ هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰آذر ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری سپه در دوره یاد شده، مبلغ ۴ هزار و ۷۴۰ میلیارد ۶۲۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۷۰۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۳۲ درصدی برخوردار است.این شرکت بورسی، سود انباشته پایان سال را با افزایش ۱۱۴ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، مبلغ ۵ هزار و ۳۹۴ میلیارد و ۲۱۷ میلیون ریال اعلام کرده است.

«وسپه» در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به آذر ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲ هزار و ۴۰ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۳۰۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری سپه در دوره یاد شده، با افزایش ۱۶ هزار و ۶۱۴ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال به ۳۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با افزایش یک هزار و ۷۵۵ میلیارد و ۷۴۷ میلیون ریال معادل ۱۰ هزار و ۸۰۱ میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال محاسبه شد.«وسپه» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۲ هزار و ۵۸۴ میلیارد و ۴۳۲ میلیون ریال به مبلغ معادل ۴ هزار و ۱۸۴ میلیارد و ۴۳۵ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ یک هزار و ۶۰۰ میلیارد و ۳ میلیون ریال سود کسب کرد.

 «کمنگنز» به هر سهم ۱۴۶۴ ریال اختصاص داد:  شرکت سرمایه‌گذاری سپه طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳ هزار و ۹۷۱ میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال خریداری کرد.شرکت معادن منگنز ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۴۶۴ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۳۵ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۳۳۷ درصدی برخوردار است.شرکت معادن منگنز ایران با سرمایه ۲۰۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۶ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت معادن منگنز ایران در دوره یاد شده، مبلغ ۲۹۶ میلیارد و ۲۳۹میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۷۰۶ یک هزار و ۴۶۴ سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۳۳۷ درصدی برخوردار است. «کمنگنز» در دوره ۶ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۷ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۳۳۵ ریال سود

به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران