شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«دشیمی» به هر سهم ۷۰۶ ریال اختصاص داد: شرکت شیمی دارویی داروپخش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸،

   «دشیمی» به هر سهم ۷۰۶ ریال اختصاص داد:  شرکت شیمی دارویی داروپخش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۷۰۶ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۴۹۸ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۴۲ درصدی برخوردار است.

به گزارش سنا، شرکت شیمی دارویی داروپخش با سرمایه ۲۵۵ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت شیمی دارویی داروپخش در دوره یاد شده، مبلغ ۱۸۰ میلیارد ۲۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۷۰۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۴۲ درصدی برخوردار است.شرکت شیمی دارویی داروپخش افزایش ۴۴ درصدی در فروش را از جمله دلایل افزایش سود هر سهم نسبت به دوره مشابه در سال گذشته اعلام کرده است.«دشیمی» در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۲۶ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۴۹۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

  سود هر سهم «فولاژ» افزایشی بود:  شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۶۱۹ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۷۷ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۶۴ درصدی برخوردار است.شرکت فولاد آلیاژی ایران با سرمایه ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره یاد شده، مبلغ ۳ هزار و ۷۱۴ میلیارد ۴۰۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۶۱۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۶۴ درصدی برخوردار است.

«فولاژ» در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ یک هزار و ۸۸۰ میلیارد و ۵۹۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۳۷۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

    سود یک‌ساله «پکویر» به ۳۲۷ریال رسید: شرکت کویر تایر در صورت‌های مالی ۱۲ماهه خود اعلام کرد سود هرسهم به ۳۲۷ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵درصد کاهش یافته است. شرکت کویر تایر در صورت‌های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۸ سود عملیاتی خود را ۳۰۳میلیارد ریال، سود خالص را ۲۲۹میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره را ۳۳۱میلیارد ریال منتشر کرده است. این شرکت در یکسال مالی خود توانسته ۲۱هزار و ۲۴۸تن انواع تایر را به ارزش ۴هزار و ۷۹۴میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال به فروش برساند و از این محل سود ناخالص ۸۱۹میلیارد و ۳۹۰میلیون ریال شناسایی کند.«پکویر» پیش‌بینی کرده است برای دوره ۱۲ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۹ بتواند ۳۰هزار و ۹۱۲تن تایر به ارزش ۸هزار و ۳۴۰میلیارد ریال به فروش برساند.این شرکت در نظر دارد شرکت‌های خودرو ساز داخلی را جهت ارایه محصول و به دست آوردن بازار مناسب در منطقه انتخاب کند. همچنین باتوجه به پیش بینی افزایش نرخ ۱۰درصدی مواد اولیه و سایر هزینه‌ها انتظار می‌رود بهای تمام شده نسبت به دوره قبل افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد.در برآوردی که این شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی برای دوره ۱۲ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۹ دارد، برای کاهش تسهیلات و تامین مالی از سایر روش‌ها به منظور کاهش هزینه‌های مالی اقدام خواهد کرد.«پکویر» در تشریح سایر برنامه‌های با اهمیت خود اعلام کرد شرکت در تلاش است نسبت به اجرا و تکمیل طرح توسعه ۱۰هزار و ۷۷۷تنی اقدام کند و در نیمه اول سال۹۹ از آن به بهره‌برداری کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران