شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ما به شرکتی نیاز داریم که مستقل از مجری و سرمایه‌گذار راجع ‌به ریسک‌های پروژه اظهارنظر کند

ما به شرکتی نیاز داریم که مستقل از مجری و سرمایه‌گذار راجع ‌به ریسک‌های پروژه اظهارنظر کند و عدم تقارن اطلاعاتی را از بین ببرد که موسسات رتبه‌بندی پروژه این کار را انجام می‌دهند. به گزارش فارس، قاسم محسنی با اشاره به ریسک‌های موجود در اجرای پروژه‌های نفتی اظهار داشت: در اجرای پروژه‌ها در صنعت نفت ریسک‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود سرمایه‌گذار حاضر به سرمایه‌گذاری در این بازار نشود، زیرا که بازارهای دیگری نیز وجود دارد که سود تضمینی برای متقاضیان به همراه می‌آورد.وی افزود: در این راستا اگر ریسک پروژه‌ها زیاد باشد، باید نرخ بازدهی نیز افزایش پیدا کند تا سرمایه‌گذار تشویق به حضور در این بازار شود، در نتیجه وجود موسسات مطالعاتی که شرکت‌های پیمانکار پروژه را رتبه‌بندی کنند، ضروری است. محسنی اظهار داشت: اهمیت رتبه‌بندی شرکت‌ها از این جهت است که می‌تواند برخی از مشکلات فعلی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را حل کند. در حال حاضر یکی از این مشکلات عدم شفافیت درباره ریسک پروژ‌ه‌ها و عدم تقارن اطلاعاتی است.وی که مدیرعامل یک شرکت رتبه‌بندی اعتباری است، گفت: در نتیجه ما به شرکتی نیاز داریم که مستقل از مجری و سرمایه‌گذار راجع‌به ریسک‌های پروژه اظهارنظر کند و عدم تقارن اطلاعاتی را از بین ببرد که موسسات رتبه‌بندی پروژه این کار را انجام می‌دهند و در واقع رابط بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر هستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران