شماره امروز: ۵۴۷

مروری بر آمار معاملات بورس و فرابورس

| | |

شاخص بورس تهران همانند روزهای گذشته دیروز نیز به مسیر صعودی خود ادامه داد و در این راستا با ثبت پیشروی هزار و 776 واحدی (معادل 0.39 درصد) به سطح 454 هزار و 618 واحدی رسید.

گروه بورس|

شاخص بورس تهران همانند روزهای گذشته دیروز نیز به مسیر صعودی خود ادامه داد و در این راستا با ثبت پیشروی هزار و 776 واحدی (معادل 0.39 درصد) به سطح 454 هزار و 618 واحدی رسید.

بر اساس آمارهای معاملاتی به ثبت رسیده در روز گذشته، اکثر شاخص‌های بورس تهران در این روز با رشد مواجه شدند به‌طوری که شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۴۷۳ واحد افزایش معادل ۰.۳۹ درصد به ۱۲۱ هزار و ۳۱۵ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۳۵۵ واحد رشد معادل ۰.۲۴ درصد به ۱۴۷ هزار و ۴۷۲ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۲۳۶ واحد افزایش، معادل ۰.۲۴ درصد به ۹۸ هزار و ۳۵۳ واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۹۱۹ واحد کاهش، معادل ۰.۳۵ درصد به ۵۴۹ هزار و ۶۴۷ واحد، شاخص بازار اول با ۳۲۷ واحد افزایش معادل ۰.۱۰ درصد به ۳۲۷ هزار ۶۱۹ واحد و شاخص بازار دوم با ۷۹۲۵ واحد رشد معادل ۰.۸۵ درصد، به ۹۳۷ هزار و ۱۴۳ واحد رسید.

از سویی دیگر در این روز ۵ نماد « فارس با ۱۰۱۰ واحد، شتران با ۳۳۷ واحد، فخاس با ۲۲۱ واحد، وغدیر با ۱۹۹ واحد و رانفو با ۱۹۳ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

این گزارش می‌افزاید، دیروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه‌ای نیز با رشد مواجه شدند به‌طوری که شاخص صنایع «محصولات فلزی با ۶۴۶۱ واحد صعود معادل ۴.۹۰ درصد به ۱۳۸ هزار و ۲۲۳ واحد، دستگاه‌های برقی با ۱۴۹۴۸ واحد افزایش معادل ۴.۶۰ درصد به ۳ هزار ۴۰۱ واحد، محصولات چوبی ۲۴۴۲۴ واحد رشد معادل ۴.۵۹ درصد به ۵۵۶ هزا رو ۲۳۱ واحد، کاشی و سرامیک ۷۱۳ واحد افزایش معادل ۳.۴۱ درصد به ۲۱ هزار و ۶۵۹ واحد، سایر معادن با ۳۸۶۰ واحد رشد، معادل ۳.۱۶ درصد به ۱۲۶ هزار و ۱۸۷ واحد، منسوجات با (۱۹۶) واحد افت معادل (۳.۲۹) درصد به ۵ هزار و ۷۷۱ واحد، انتشار و چاپ با (۵۶۵۰۵) واحد کاهش معادل (۳.۶۹) درصد به یک هزار و ۴۷۶ واحد» رسید.

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی ثبت شده در پایان معاملات روز یکشنبه حکایت از آن دارد که قیمت سهام نمادهای «کلوند، فاذر، بترانس، غسالم، خلنت، دیران و کالا» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «شکربن، فایرا، غشصفا، سهگمت، پتایر، دکوثر و شفارس» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز قبل در بورس تهران، در ۷۵۱ هزار نوبت معاملاتی، ۶ میلیارد و ۲۰ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴۰ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان در بورس معامله شد.  در فرابورس نیز کلیت معاملات تشابه بسیاری با بورس تهران داشت. در این روز شاخص کل فرابورس با رشد 11 واحدی به سطح 5 هزار و 759 واحد رسید. همچنین ارزش بازار اول و دوم نیز به بیش از 334 هزار میلیارد تومان بالغ شد. روز گذشته معامله‌گران فرابورس بیش از 2.8 میلیارد اوراق و سهام در قالب 459 هزار نوبت معامله و به ارزش 2 هزار و 270 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

در این روز نمادهای سنگ آهن گهر زمین، فرابورس ایران، و بیمه پاسارگاد بیشترین اثر افزایشی در شاخص فرابورس داشته‌اند و نمادهای تولید نیروی برق دماوند، ذوب‌آهن، میدکو و مادیران بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران