شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سرمایه «فارس» افزایش می‌یابد: سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه ۵۷ درصدی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از محل سود انباشته موافقت کرد.

  سرمایه «فارس» افزایش می‌یابد:  سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه ۵۷ درصدی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از محل سود انباشته موافقت کرد. به گزارش سنا، افزایش سرمایه ۵۲ هزار میلیارد ریالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از محل سود انباشته از سوی سازمان بورس بلامانع اعلام شد. سرمایه این شرکت در حال حاضر ۹۱ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال است. افزایش سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به منظور جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، جبران مخارج بابت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و جبران بخشی از مخارج صورت گرفته بابت بازپرداخت بدهی‌هاخ واهد بود. بر اساس این گزارش، انجام افزایش سرمایه «فارس» حداکثر تا ۶۰ روز پس از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

  مروری بر صورت‎های مالی 6 ماهه «ولصنم»:  شرکت لیزینگ صنعت و معدن در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود 121 ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم 104 ریال اعلام شده بود، از افزایش 16 درصدی برخوردار است. شرکت لیزینگ صنعت و معدن با سرمایه 2 هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی 6 ماهه دوره مالی منتهی به 30 آذر 1398 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت لیزینگ صنعت و معدن در دوره یاد شده، مبلغ 241 میلیارد و 511 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 121 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش 16 درصدی برخوردار است. شرکت لیزینگ صنعت و معدن سود انباشته پایان سال را با افزایش 24 درصدی نشبت به دوره مشابه در سال گذشته، مبلغ یک هزار و 285 میلیارد و 282 میلیون ریال اعلام کرده است. «ولصنم» در دوره 6 ماهه سال مالی منتهی به آذر ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ 208 میلیارد و 734 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ 104 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

  مجوز افزایش سرمایه 300 درصدی «پاکشو» صادر شد:  سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه 300 درصدی گروه صنعتی پاکشو از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و نیز سود انباشته موافقت کرد. افزایش سرمایه 3 هزار میلیارد ریالی گروه صنعتی پاکشو از مبلغ یک هزار میلیارد ریال به مبلغ 4 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و نیز سود انباشته از سوی سازمان بورس بلامانع اعلام شد. افزایش سرمایه گروه صنعتی پاکشو به منظور جبران مخارج سرمایه‌گذاری انجام شده و تامین سرمایه در گردش خواهد بود. بر اساس این گزارش، انجام افزایش سرمایه «پاکشو» حداکثر تا ۶۰ روز پس از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

  سود هر سهم «فولاد» تغییر چندانی نداشت:  شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۵۱۹ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۵۳۸ ریال اعلام شده بود، از کاهش ۴ درصدی برخوردار است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان با سرمایه ثبت شده ۱۳۰هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره یاد شده، مبلغ ۱۰۸ هزار و ۳۸۶ میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۵۱۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۴ درصدی برخوردار است. «فولاد» در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۶۹ هزار و ۹۲۸ میلیارد و ۵۷۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین‌ترتیب مبلغ ۵۳۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود. شرکت فولاد مبارکه اصفهان دلیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ را به شرح زیر اعلام کرده است:  با توجه به افزایش سرمایه شرکت به میزان ۶۰.۷۶ درصد، سود عملیاتی و سود پایه هر سهم بر اساس سرمایه ۲۰۹ هزار میلیاردی محاسبه شده است.

  درج نماد یک شرکت شیمیایی در بورس تهران:  شرکت پدیده شیمی قرن با نماد «اکتیو» در فهرست نرخ‌های تابلوی بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد. به گزارش تسنیم، شرکت پدیده شیمی قرن با توجه به مصوبه سی‌ام شهریورماه امسال هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. این شرکت به عنوان پانصد و سی و چهارمین شرکت پذیرفته شده در بورس در بخش «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی»، گروه «ساخت سایر محصولات شیمیایی» و طبقه «ساخت صابون و پاک‌کننده‌ها، فرآورده‎های تمیزکننده و پرداخت‌کننده، انواع عطر و فرآورده‌های بهداشتی» با نماد «اکتیو» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده ‌است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران